1/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  YLL:n hallitus 14.12.2012

  • Annettiin evästeet OAJ:lle OKM:n lausuntopyyntöön: Yliopistojen koulutusvastuiden muuttaminen OKM:n toimesta.
  • OAJ:n ja YLL:n kirje Taideyliopistojen rehtoreille ja lehtoreille on luettavissa liiton www-sivuilta.
  • Acatiimi –lehden lukijatutkimuksen esitteli lehden toimitusneuvoston jäsenet.
  • Liitto järjestää Yhteyshenkilöseminaarin 22.-23.8.2013, Naantalissa.

  Professoriliiton hallitus 10.1.2013

  • Liitto on antanut lausunnon ehdotuksesta valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi. Lausunto löytyy liiton verkkosivuilta.
  • Hallitus nimesi seuraavat työryhmät vuodelle 2013: työvaliokunta, viestintäryhmä ja sijoitustoimikunta. Työryhmien kokoonpanot löytyvät liiton verkkosivuilta.
  • Liiton kv-vastaavana jatkaa Rainer Huopalahden vuosina 2013—2014.
  • Liiton yhteyspäällikkönä jatkaa Eero Puolanne vuosina 2013—2014
  • Liiton edustajat Acatiimin toimitusneuvostossa vuonna 2013 ovat Marjukka Anttila ja Lili Kihn.
  • Viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen esitteli Acatiimin lukijatutkimusta.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 18.1.2013

  • Keskusteli toimintavuoden keskeisistä asioista, muun muassa yliopistojen taloudellisesta tilanteesta indeksileikkauksen jälkeen sekä yliopistojen tohtorikouluista; tavoitteena pitäisi olla, että tohtorikouluihin valitaan vain sen verran väitöskirjan tekijöitä kuin rahoitusta pystytään turvaamaan.
  • Päätti liiton työryhmistä: järjestötyöryhmä, kirjastotyöryhmä, nuorten tutkijoiden työryhmä ja ulkomaalaisten jäsenten verkosto.
  • Päätti solmia kaksoisjäsenyyssopimuksen Suomen Farmasialiiton kanssa.
  • Valitsi liiton edustajiksi Acatiimin toimitusneuvostoon Ulla Aatsingin ja Petri Koikkalaisen.
  • Artikkeli löytyy painetun lehden sivulta 46