Yt-neuvottelut Oulun yliopistossa ja Luonnonvarakeskuksessa

Nykyään ei mene yhtäkään vuotta ilman yliopistojen ja tutkimuslaitosten yt-uutisia. Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 18. tammikuuta käynnistää muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Arvioitu henkilöstöön kohdistuva vähennystarve on enintään 70 henkilötyövuotta, mutta mahdolliset toimenpiteet voivat koskea enintään 100 työntekijää.

Neuvottelut koskevat muun henkilöstön henkilöstöryhmään kuuluvia työntekijöitä kaikissa yliopiston yksiköissä, yhteensä noin 900 henkilöä. Yliopiston palvelut pyritään organisoimaan uudelleen.

Maan hallituksen tekemien rahoitusleikkausten vuoksi Oulun yliopiston rahoitus on vähentynyt vuosina 2015—2017 yhteensä 7,6 miljoonalla eurolla.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO pitää Oulun yliopiston käynnistämää laajaa yt-menettelyä kehnosti perusteltuna ja yliopistojen perustehtävää haittaavana. Yt-neuvottelut koskevat yli 400 akavalaista.

— Oulun yliopiston taloustilanne on kuitenkin vakaa ja tulos oli viime vuodelta positiivinen, minkä lisäksi myös sijoitustoiminta on tuottavaa. Yliopiston tase on vahva, joten kertynyttä varallisuutta voitaisiin käyttää myös toiminnan turvaamiseen, JUKO n puheenjohtaja Olli Luukkainen huomauttaa.

Varsinainen yt-menettelyn perustelu näyttäisikin olevan toimintojen uudelleen järjestäminen. Työnantaja ei ole kuitenkaan esittänyt vielä mitään suunnitelmia siitä, kuinka niitä uudistettaisiin.

— Valitettavan usein ns. tehostaminen tarkoittaa yliopistoissa sitä, että irtisanottavan tukihenkilöstön työstä suuri osa siirtyy opetus- ja tutkimushenkilöstölle. Opettajille ja tutkijoille jäisi näin entistä vähemmän aikaa tehtäviin, joihin heidät on palkattu eli opetukseen, ohjaukseen, tutkimukseen ja täydentävän rahoituksen hankkimiseen.

Luonnonvarakeskus (Luke) antoi 16.1. neuvotteluesityksen henkilöstöjärjestöille tutkimuksen tukipalvelujen uudelleenjärjestelyistä. Toimien kohteena on 127 Tutkimuksen tukipalvelut -yksikön henkilöä, ja vähennysarvio on enintään 42 henkilötyövuotta.

Valtioneuvoston 5.9.2013 tekemä tutkimuslaitoksia ja tutkimusrahoitusta koskeva kokonaisuudistus toteutuu täysmääräisesti tänä vuonna. Uudistus vähentää Luken budjettirahoitusta 5,8 miljoonalla eurolla vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna. Kun tähän lisätään valtion toiminnan tuottavuuden lisäämiseksi tehtävät leikkaukset vuoden 2017 perusrahoituksen leikkaus on kaikkiaan 7,1 miljoonaa euroa.Painetussa lehdessä sivu 8