Työttömyys vähenee, mutta tohtoreiden työttömyys kasvaa

Korkeakoulutettujen työttömien määrä on kääntynyt laskuun. Vähennystä on joulukuussa 2016 edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna 1,1 prosenttia. Tohtoreiden työttömyys on kuitenkin kasvanut samaan aikaan 12 prosentilla.

Korkeakouluista vastavalmistuneiden työttömien määrä kääntyi laskuun kesän 2016 aikana. Työttömänä joulukuun lopussa oli 4 304 korkeakoulusta vastavalmistunutta henkilöä. Tämä on 13,1 prosenttia vähemmän verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Vastavalmistuneiden työttömien määrä kaiken kaikkiaan oli joulukuussa 20 564 henkilöä. Vastavalmistuneiden koulutusastekohtaisissa työttömyysluvuissa on varsin suurta vaihtelua kuukaudesta toiseen.

Vuoden 2016 lopussa oli työttömänä 6 986 insinööriä (muutos vuoden aikana -6,1 %), 4 575 tradenomia (-4,8 %), 3 349 filosofian maisteria (hum.) (-3,0 %) ja 2 834 diplomi-insinööriä (-5,9 %).

Kaiken kaikkiaan joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Suomessa 343 090 eli 3,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tohtoreitten tilanne eroaa muusta työllisyyskehityksestä – työttömyys jatkaa kasvuaan. Joulukuussa 2016 oli 1157 työtöntä tohtoria työnhakijana (lomautetut mukaan lukien 1190). Työvoimaan kuuluvista tohtoreista on työttömänä 4,5 %, kun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista on työttömänä 6,8 %.

Eniten tohtorityöttömiä on luonnontieteen aloilla, yhteensä 453 (näistä biologia, biokemia 172), teknillisillä aloilla oli 189 työtöntä tohtoria ja humanistisilla aloilla 145.

Huolestuttavaa on tutkijakoulutettujen pitkäaikaistyöttömyys: 46 % tutkijakoulutetuista työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden työttömänä). Tämä on selvästi enemmän kuin muilla koulutusasteilla.

Työttömistä ylemmän korkeakouluasteen suorittaneista pitkäaikaistyöttömiä oli 38 prosenttia (7 849 henkilöä) ja alemman korkeakouluasteen suorittaneista 33 prosenttia (8 354 henkilöä). Keskimäärin 36 prosenttia kaikista työttömistä korkeakoulutetuista oli ollut lokakuun lopussa työttömänä jo vähintään vuoden. Kaikkien työttömien osalta prosenttiosuus on 38.