Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 8.12.2017

 • Keskusteli työehtosopimusneuvottelujen etenemisestä. Todettiin, että yliopistojen perusrahoituksen leikkauksia on kompensoitu irtisanomisilla eikä leikkausten enää pitäisi olla neuvottelujen keskiössä. Neuvottelutiedotteita on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 • Merkittiin tiedoksi eduskunnan sivistysvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan kannanotot Tampereen uuden yliopiston hallinnon organisoimiseen siirtymäkaudella ja vuoden 2019 alusta.
 • Merkittiin tiedoksi YLL:n ja OAJ :n aloite opetushenkilöstön urapoluksi ja linjattiin asian jatkovalmistelua.
 • Saatiin selvitys OKM:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 tiekartan tekemisestä. Yliopistolaisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti tiekartan tekemiseen.
 • Merkittiin tiedoksi OAJ :n valtuustovaalien ehdokasasettelutilanne.
 • Päätettiin liiton omistaman Oy Finn Lectura Ab:n myymisestä Kustannusosakeyhtiö Otavalle.

Professoriliiton hallitus 11.1.2018

 • Merkitsi tiedoksi OKM:n edustajien tapaamiset.
 • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.
 • Hyväksyi liiton lausunnon hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
 • Merkitsi tiedoksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen Itä- Suomen yliopiston koulutusvastuun toteutumisesta.
 • Keskusteli neuvottelutilanteesta.
 • Käsitteli liiton järjestövalmiutta.
 • Asetti vuoden 2018 työryhmät.

Tieteentekijöiden hallitus 11.1.2018

 • Keskusteli yleisestä ja yliopistosektorin neuvottelutilanteesta.
 • Kuuli yliopistojen järjestövalmiustilanteesta ja lakko-organisaatioiden rakentamisesta.
 • Puheenjohtaja esitteli toimintavuoden keskeisiä asioita, joita pohdittiin yhdessä.
 • Asetti Nuorempien tutkijoiden, Opetus- ja tutkijanura- ja Kirjastotyöryhmän sekä Kansainvälisen verkoston. Viimemainitun tehtäväksi annetaan selvittää kansainvälisen jäsenistön palvelutarpeita.
 • Tarkasteli liitolta pyydettyjä lausuntoja Varastokirjaston liittämisestä Kansalliskirjastoon ja Tutkijat, opiskelijat ym. -direktiivin täytäntöönpanosta. Lisäksi INA on laatinut lausunnon Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen organisaatiomuutoksesta.


Painetussa lehdessä sivu 50