Helsingin yliopisto palautti dekaanin valinnan tiedekuntaneuvostoille

Helsingin yliopiston hallitus, jonka toimikausi päättyi viime vuoden loppuun, päätti viimeisessä kokouksessaan muuttaa yliopiston johtosääntöä ja palauttaa dekaanin valinnan hallitukselta takaisin tiedekuntaneuvostoille. Päätös on merkittävä ajatellen yliopistolakiuudistuksen jälkeistä aikaa.

— Kyseessä on iso suunnanmuutos. Päätöksen taustalla näkyy yliopiston hallintovaaleissa tapahtunut käänne sekä professori Sue Scottin raportti, kommentoi Helsingin yliopiston hallituksen jäsen, professori Jukka Kekkonen.

Yliopiston harjoittamaa politiikkaa kritisoivat saivat selvän voiton viime syksyn hallintovaaleissa. Jo viime keväänä yliopistokollegio päätti vaihtaa viisi hallituksen kaikkiaan kuudesta ulkopuolisesta jäsenestä.

Viime vuoden lokakuussa julkaistussa professori Sue Scottin raportissa Helsingin yliopiston johto sai hyvin kriittisen palautteen ylhäältä alaspäin johtamistavasta sekä yliopistoyhteisön vaikutusvallan heikennyksistä. Myös yliopistolakiuudistuksista tehdyt kaksi arviota osoittavat henkilöstön tyytymättömyyden johtamisjärjestelmiin sekä siihen, miten yhteisön ääntä kuullaan.

Yliopistolaki astui voimaan vuoden 2010 alusta. Melko pian sen jälkeen monet yliopistot vahvistivat hallituksen ja rehtorin valtaa johtosääntömuutoksilla. Helsingin yliopisto siirsi dekaanin valinnan hallitukselle pois tiedekuntaneuvostoilta kuitenkin vasta vuonna 2015.

Helsingin yliopiston hallituksen joulukuun kokouksessa tekemä päätös lisää tiedekuntaneuvostojen toimivaltaa myös muuten. Niille tulee strategioista päättäminen, toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden hyväksyminen.

— Dekaanin rooli muuttuu näissä asioissa päätöksentekijästä esittelijäksi, Kekkonen kuvaa muutosta.

Oikeushistorian professori Jukka Kekkonen toivoo, että yliopiston uusi, tämän vuoden alusta aloittanut hallitus käynnistää laajemman prosessin yliopistodemokratian vahvistamiseksi. Erityisesti kollegion aseman vahvistaminen suhteessa hallitukseen on tärkeää. Myös johtosääntöä pitää vielä reivata. Edellisen hallituksen tekemään päätökseen jäi kohta, jonka mukaan rehtori voi vapauttaa dekaanin tehtävistään. Kekkosen mukaan yleisten nimittämistä koskevien periaatteiden mukaan vapautukseen tekee nimittävä elin eli tässä tapauksessa tiedekuntaneuvosto.

Helsingin yliopiston uuden hallituksen puheenjohtaja on presidentti Tarja Halonen.

Iso asia uudella hallituksella on uuden rehtorin valinta myöhemmin tänä keväänä.Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 12