Suositukset tekijyydestä ja tiedeviestinnästä

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut suositukset tekijyydestä ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta tiedeviestinnästä.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatiman Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen -suosituksen tärkein tavoite on saada tutkimusryhmät sopimaan tekijyydestä hyvissä ajoin. Suosituksessa kehotetaan käymään keskustelua tekijyydestä koko tutkimushankkeen keston ajan niin, että kaikille on selvää, millainen osallistuminen oikeuttaa nimeen kirjoittajaluettelossa ja millä periaatteella tekijöiden järjestys luettelossa syntyy. Suositus on yleisohje, jota on tarkoitus soveltaa ottamalla huomioon kunkin tieteenalan vakiintuneet käytänteet.

— Tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa on huomattu, että tekijyyskiistat ovat yleistyneet eksponentiaalisesti, siksi ei voi tarpeeksi korostaa asioista sopimisen merkitystä, totesi TENK:n puheenjohtaja Krista Varantola luovuttaessaan suosituksia opetusministeri Sanni Grahn- Laasoselle 24. tammikuuta.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tiedeviestinnän suositukset ”Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti” kannustavat tiedeyhteisöä avoimuuteen ja julkisuuteen. Tiedeviestintä on keskeinen osa tutkimustyötä. Laadukas monimuotoinen tiedeviestintä ja tiedejournalismi rakentavat avoimen tieteen kulttuuria sekä luottamusta tieteeseen ja tutkimukseen.

— Julkisesti rahoitetulta tieteeltä edellytetään yhä suurempaa näkyvyyttä. Meidän kaikkien on yhdessä puolustettava tutkijoiden oikeutta ilmaisunvapauteen, korosti Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, akateemikko Risto Nieminen samaisessa luovutustilaisuudessa.

Suosituksissa mainitaan lyhyesti myös tiedeviestinnässä aktiivisten tutkijoiden palkitsemisesta. Rahoittajien ja tutkijoiden työnantajien tulee kannustaa ja tukea tutkijoita viestinnässä. Tiedeviestintää ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta on arvostettava tutkijoiden urakehityksessä.


Molemmat suositukset löytyvät verkosta:

Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti. Tiedeviestinnän suositukset
www.tjnk.fi

Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus 2018 www.tenk.fi


Kirsti Sintonen
(25.1.2018)

Painetussa lehdessä sivu 10