Taideyliopiston professorit voittivat määräaikaisuusjuttunsa

Työtuomioistuimen joulukuussa tekemä ratkaisu johtanee muihinkin vakinaistamisiin Taideyliopistossa.

Taideyliopiston professorit vaativat työsuhteidensa vakinaistamista, ja työtuomioistuin hyväksyi vaatimukset. Se totesi ratkaisussaan joulukuun lopulla, että Anna-Kaisa Rastenbergerin ja Anita Sepän työsopimukset on tehty työnantajan aloitteesta määräaikaisiksi ilman perusteltua syytä. Työsopimuksia on näin pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. Molempien työsuhde olisi päättynyt vuoden lopussa, ja lähes vastaavat työtehtävät oli pantu uuteen hakuun.

Kantajana tapauksessa oli JUKO. Professoriliitto oli alusta alkaen professorien tukena ja kantoi muun muassa riskin oikeudenkäyntikuluista.

Työtuomioistuimen mukaan määräaikaisuus on yliopistoissakin suppeasti sovellettava poikkeus. Pääsääntöisesti pitäisi tehdä toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Alan vakiintunut käytäntö ei yksin riitä perusteeksi määräaikaisuudelle, vaan taidealojen on noudatettava työsuhteissa samoja periaatteita kuin muidenkin alojen. Taidehistorian ja -teorian professori Anita Seppä toivoo ratkaisun toimivan myönteisenä ennakkotapauksena. Hän hoitaa kolmatta full-professuuriaan ja sai oikeuden päätöksellä 52-vuotiaana ensimmäisen vakinaisen työsuhteensa.

— Tuomiossa korostetaan tieteen ja taiteen vapautta, jota esimerkiksi yliopistojen strategiatyö tai henkilöstöpolitiikka ei saa kaventaa tai heikentää. Tämä on todella tärkeä sivistysyliopiston puolustuspuhe, joka vahvistaa mahdollisuuksiamme työskennellä pitkäjänteisesti ja rohkeasti suomalaisen tutkimuksen ja taiteen hyväksi, Seppä sanoo.

Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelä uskoo, että työtuomioistuimen päätös heijastuu laajalle.

— Päätös vaikuttaa koko Taideyliopistoon, kaikkiin taidealoihin ja kaikkien muidenkin yliopistojen määräaikaisuuksiin, koska tuomioistuimen perustelut ovat niin hyvät, Niemelä sanoo.

Samoin arvioi Tieteentekijöiden edunvalvontajohtaja Mia Weckman. Hän korostaa työtuomiostuimen päätöksessä sitä, että työsopimuslakia on noudatettava yliopistoissa samalla tavalla kuin muillakin työpaikoilla.

— Tätä olemme toistaneet koko ajan, vaikka työnantajat ovat sanoneet, että yliopistoissa tilanne on jotenkin erilainen. Ensimmäiset tuomioistuimien ratkaisut vain vahvistavat tätä mielestämme selvää asiaa.

Weckman pitää hyvänä asiana sitä, että oikeusprosessi on nyt käyty läpi ja koeteltu.

— Jos yliopistot itse ja Sivistystyönantajat eivät lähde valvomaan, että työsopimuslakia noudatetaan, tulemme viemään enemmänkin asioita oikeusprosesseihin.

Taideyliopisto on linjannut, että työtuomioistuimen päätöksen myötä yliopisto käy läpi kaikki akateemisen henkilöstön määräaikaiset työsopimukset, joita on noin 150. Professoriliiton Tarja Niemelä pitää tehtyä linjausta oikeana, ja muistuttaa, että jos perusteita määräaikaiselle työsopimukselle ei ole ollut nimittämishetkellä, työntekijä tulee vakinaistaa.

Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén kommentoi päätöksen vaikutuksia:

— On todennäköistä, että täsmentyneet määräaikaisuuden perusteet johtavat myös muihin vakinaistamisiin. Meillä on ollut vuosikymmenien aikana vakiintunut käytäntö, jota ei ollut selkeytetty suhteessa työsopimuslakiin. Nyt on saatu kehikko, jonka avulla sekä voimassa olevat että tulevat määräaikaisuudet käydään läpi. Viime vuonna Taideyliopisto otti käyttöön professorin vakinaistamispolun. Yliopisto on korostanut, kuinka se lisää tulevina vuosina vakinaisten määrää. Professoriliitto on ottanut kantaa siihen, että urajärjestelmä perustuu pitkän koeajan kaltaisiin määräaikaisuuksiin, jotka ovat työsopimuslain kanssa ristiriidassa.

— Urajärjestelmän tavoitteena on lisätä vakinaisten työntekijöiden määrää, joten siinä mielessä se on ollut oikeansuuntainen. Meidän täytyy tarkentaa periaatteita, joilla määräaikaisuuksia voidaan urajärjestelmän parissa ja muutenkin yliopistossa käyttää, Hildén sanoo.teksti Terhi Hautamäki

Painetussa lehdessä sivu 14