• pääsivu
 • sisällys
 • Yliopistopäivien yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun

  Koulutustrendit ja laitosyhteisön tila Yliopistopäivien teemoina


  Viimeisimmät koulutustrendit meillä ja muualla, laitos osaamiskeskuksena ja järjestötoiminnan vetovoiman lisääminen olivat keskeisiä aiheita marraskuun Yliopistopäivillä. Myös ajankohtainen neuvottelutilanne oli esillä monissa puheenvuoroissa.

  OAJ:n Yliopistopäivät -seminaari kokosi Tuusulan Gustavelundin tuttuun auditorioon 17.-18. marraskuuta noin 80 Yliopistonlehtorien liiton jäsentä. Joukossa oli aktiiveja, jotka ovat osallistuneet päiville monena vuonna peräkkäin, mutta paikalla oli myös yllättävän paljon uusia tulokkaita.

  OAJ:n valtuuston varapuheenjohtaja Helka-Liisa Hintsa avasi seminaarin. Hän luonnehti yliopistojen perusrahoituksen tilaa kansalliseksi häpeäksi. Saman hän kertoi sanoneensa myös Opetusalan Ammattijärjestön valtuuston kokouksessa. Hintsa kertasi OAJ:n toimintakertomuksessa olleet kolme yliopistoja koskevaa mainintaan, toimintasuunnitelmassa mainintoja on enemmän.

  Yliopistopäivien ensimmäinen seminaaripäivä ajoittui samaksi päiväksi, kun tulopoliittinen neuvotteluratkaisun syntyminen oli aivan loppusuoralla. Aamu-uutisista oli jo kuultu AKAVAn jäämisestä
  ratkaisun ulkopuolelle. Hintsa päätti puheensa toivomukseen, että TUPO-bluesin tilalla soisi TUPO-rock.

  Tutkintorakenteen kehitysnäkymät

  Opetusneuvos Anita Lehikoinen opetusministeriöstä puhui korkea-asteen tutkintorakenteen kehitysnäkymistä. Aluksi hän teki selkoa trendeistä meillä ja muualla. Korkeakoulujärjestelmät eroavat paljon toisistaan eri Euroopan maissa. Duaalimalliin perustuva järjestelmä on käytössä Suomen lisäksi Saksassa ja Hollannissa. Trendinä on, että korkeakoulukelpoisten määrää on lisätty monessa maassa. Koulutuksen maksuttomuus vaihtelee myöskin.

  - Tavattoman ihmetyksen aihe muualla on meidän lukukausimaksuton yliopistomme, Lehikoinen selvitti.

  Tutkintorakenteet ovat muuttumassa Bolognan hengen mukaisiksi, kahden syklin järjestelmäksi. Toisaalta on alle nelivuotinen, alempi tutkinto ja toisaalta master-tasoinen tutkinto.

  Suomen erityisongelmina Lehikoinen piti opintoaikojen pitkittymistä, opintojen keskeyttämistä, työelämäyhteyksiä ja laatua. Opintoaikoja ei ole saatu lyhentymään, vaikka asiaa on pohdittu monissa työryhmissä vuosien varrella. Tavoite, että 75 % saisi maisterin tutkinnon viidessä vuodessa, on vielä kaukana - nyt noin 73 prosenttia opiskelijoista on suorittanut ylemmän tutkinnon 13,5 vuodessa.

  Mitä sitten Suomessa tavoitellaan? Anita Lehikoinen luetteli neljä kohtaa: laatu, tehokkaampi järjestelmä, selkeä ja kansainvälisesti vertailukelpoisempi tutkintorakenne, joustavuus ja yksilöllisyys.

  - Alempien tutkintojen tasoa vahvistetaan. Ne otetaan mukaan rahoitusmalliin alkaen vuodesta 2004. Opintoviikkojen keräyssysteemi vaatii myös selkiyttämistä kansainvälisen vertailtavuuden takia. Monissa ulkomaissa yliopistoissa otetaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita master-tasolle, mutta täällä amk-tutkinnosta luetaan hyväksi yliopistosta riippuen 30-60 opintoviikkoa.

  Yleisössä herätti ihmetystä ja naurua Anita Lehikoisen lausahdus ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoista. Hän sanoi, että ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoja ei ole tarkoitus rinnastaa ylempiin korkeakoulututkintoihin, mutta kuitenkin ne tuottavat saman kelpoisuuden tiettyihin virkoihin.

  Oppiaine ja työyhteisön pulssi

  Yksi ensimmäisen päivän mielenkiintoisimmista esityksistä oli professori Pekka Niemen puheenvuoro aiheesta Oppiaine oman työnsä laadunvarmistajana. Hän puhui kokemuksista Turun yliopiston Psykologian laitoksella. (Kursivoinnit puhereferaatin mukaisesti.)

  Voiko yliopiston oppiaine kertoa itselleen mitä se on, vai onko se voimaton toimija, jota suuremmat voimat heittelevät? Yksi tie on nähdä oppiaine kulttuurilaitoksena ja osaamiskeskuksena, eikä pelkästään tutkintojen tuottamislaitoksena. Jos laitos määritellään osaamiskeskukseksi, se pitää kääntää myös toiminnaksi ja ottaa aloite omiin käsiin.

  Entä mihin oppiaine kuuluu, mihin samastua? Tiedekunta on ongelmallinen henkisenä kotina. Laitoksessa saadaan kontakti varsinaiseen sisältöön. Paljon haukutut indikaattorit kertovat siitä, mitä oppiaineessa tapahtuu ja ne on Niemen mielestä mahdollista kääntää toiminnan kielelle.

  - Mittareita karsastetaan ehkä liikaa. Meitä pitää kuitenkin arvioida meinä eikä liian mekaanisesti.

  On tärkeää sopia yhteisesti arvioinnin kohteista. Onko 600 sivun kirja yhtä arvokas kuin yksi artikkeli Nature-lehdessä? Ja mihin sitten verrataan. Niemi pitää vertailukohdista parhaimpana maan muita vastaavia oppiaineita.

  Opetuksen etäistavoite on oppimis- ja osaamiskulttuurin luominen. Opetustyötä rasittavat monet piilomotiivit, jotka ehkäisevät yhteistyötä. Verukkeilla vähennetään panostusta opetukseen ja oppimiseen. Näiden kimppuun on kuitenkin mahdollista päästä työn uudelleenorganisoinnilla. Opetuksen tueksi voi rakentaa tiimejä ja henkilökohtaista työsuunnitelmaa voi käyttää työntekijän kontrollin lisäämiseen.

  - Psykologian laitoksella käyn tunnin mittaiset kehityskeskustelut jokaisen opettajan kanssa HETSUn (henkilökohtaisen työsuunnitelman) pohjalta, Niemi kertoi.

  Kokemukset ovat olleet hyviä. Opettajat ovat paljon yhteistyössä kursseilla, toinen opettaja on läsnä kollegan opetuksen aikana, aikaa säästyy ja opitaan uutta. Kokemuksen vaihto esimerkiksi opetuksen ja oppimisen lieveilmiöistä lisääntyi.

  Opiskelijat voi nähdä voimavarana tai jarruna. Psykologian laitoksella varttuneita opiskelijoita käytetään opettajan roolissa ja samalla malleina uusille opiskelijoille. Palaute on ollut myönteistä.

  Oppiaineen johdon parasta arsenaalia ovat herkkyys työyhteisön pulssille, palautteen hankkiminen toiminnasta ja optimointi maksimoinnin sijasta.

  - Kysyin yhdeltä laitoksemme henkilökuntaan kuuluvalta, miksi tämä oli ollut mielestäni hapan minua kohtaan viime aikoina. Vastaus oli: "Kiva, kun kysyit. Remontti on mennyt päin prinkkalaa, vesivahinkojakin tuli jne." Esimiehen tulee olla avoin työyhteisön pulssille, Niemi korosti.

  Virtuaaliyliopistot tulevat

  Ensimmäisenä päivänä lounaan jälkeen puhuttiin virtuaaliyliopistosta. Asiamies Olavi Arra OAJ:stä kertoi yleistä virtuaaliyliopiston aikataulusta. (Teemaa on käsitelty enemmän tämän lehden sivulla 8-12).

  - Virtuaaliyliopistot tulevat joka tapauksessa muodossa tai toisessa, siksi niihin tulee olla varustautunut. OECD:n ja EU:n opetusministerit ajavat voimakkaasti opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämistä ja hankkeet liittyvät tähän perusideaan, Arra selvitti.

  Apulaisosastopäällikkö Markku Poutala OAJ:stä kertoi virtuaaliyliopistoon liittyvistä tekijänoikeudellisista ongelmista. Hän on puhunut näistä asioista myös Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksessa. Poutala on tehnyt yhdessä Juha Jukkaran kanssa Editan kustantaman kirjan "Tekijänoikeudet opetustyössä".

  - Tekijänoikeudellisia asioista pidetään tavattoman vaikeina ja juristit ovat niistä monissa seminaareissa tukkanuottasilla.

  - Tekijänoikeus syntyy, jos teos ylittää teoskynnyksen. Kannattaa tietysti lähteä siitä, että olen aina luonut teoksen, kun olen tehnyt vaikkapa uutta opetusmateriaalia, Poutala muistutti. Henkilöllä on tekijänoikeus omaan teokseensa ja se voidaan myydä korvausta vastaan. Opetusesitys on myös teos, jonka luovutuksesta on tehtävä sopimus, mieluummin kirjallinen. Koskaan ei kannata luovuttaa koko teosta, vaan pitää tehdä rajallinen sopimus sen osan myynnistä. Tekijänoikeuden luovutusta koskeva sopimus pitää laatia itse. Mallisopimuksia ei ole, koska teokset ovat niin erilaisia, tekijänoikeuden luovutuksen laajuus, kesto ja taloudellinen arvo vaihtelevat.

  Perusrahoitus esillä myös TUPOssa

  Päivän päätteeksi AKAVAn koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri Heikki Liede puhui ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja AKAVAn koulutuspoliittisista teemoista.

  Liede piti hyvin keskeisenä keskusjärjestöjen sopimia TUPO-sopimuksen liitteitä. Niissä on mm. maininta tiedekorkeakoulujen resursseista. Tämän mukaan valtiovallan tulee turvata perusrahoituksen riittävät resurssit tulevissa budjeteissa. Lieteen mukaan työnantajataho piti tätä kirjausta hyvin keskeisenä.

  Liede mainitsi myös AKAVAn kannasta ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoihin. AKAVAn kannanotto oli yksimielinen. Sen mukaan jatkotutkintoja voidaan kokeilla pilotteina ja alakohtaisesti työelämän tarpeista lähtien. Niitä ei tule rinnastaa ylempiin korkeakoulututkintoihin. Hiekki Lieteen mielestä jatkotutkintojen rahoitusta ei ole mietitty vielä tarpeeksi.

  Ajankohtaista edunvalvonnasta

  Toisen seminaaripäivän aluksi OAJ:n apulaisneuvottelupäällikkö Juha Jäske puhui ajankohtaisista edunvalvontaan liittyvistä asioista. Hän selvitti vielä edellisenä päivänä tehtyä AKAVAn päätöstä jäädä syntyneen neuvotteluratkaisun ulkopuolelle koulutuspalkkaerän takia.

  - Aiemmista TUPO-ratkaisuista ovat puuttuneet meille omaleimaiset asiat. Nyt haluttiin korjata laivan suuntaan. Yhteiskunnalla olisi varmasti ollut varaa siihen, että summa, joka on noin kahdeskymmenesosa matalapalkkaerästä, olisi hyväksytty. Tahtoa ei löytynyt.

  Jäske näki syitä muissakin kuin työnantajassa.

  - Aina syytetään työnantajaa. Nyt oli syitä muissakin. Näen, että valta haluttiin pitää niissä käsissä, joissa se on aikaisemminkin ollut. Seuraavalla kierroksella asemamme on kuitenkin parempi, Jäske veikkasi.

  Juha Jäske teki selkoa myös Valpas-rahojen kohdentamisesta, Helsingin yliopiston virkarakennemallista ja 1600 tunnin kokonaistyöaikaan liittyvistä säännöksistä. Jäske korosti, että 1600 tunnin ylittävästä työstä on oikeus saada tuntiopetuspalkkiota. Lehtoreita koskevia vanhoja opetusvelvollisuusmääriä ei saa ylittää. Mikäli lehtori tekee tutkimusta tai hallinnollisia tehtäviä on kovin paljon, opetusvelvollisuus ei voi olla entinen.

  Mielikuvat keskeisellä sijalla järjestötyössä

  Viestintäkonsultti Anja Ala-silta selvitti probleemaa "Kun yhteinen opettajanhuonekin puuttuu... Mikä innostaisi yliopistonopettajia ay-toiminnasta?".

  - Kysymykseen voisin vastata, että en minä vaan tiedä, mutta sellainen kokemus minullakin on, että yhteinen opettajanhuone ei välttämättä ole mikään etu, Alasilta aloitti.

  Alasilta esitti näkemyksiään järjestövaikuttamisesta. Ay-toimintaan innostavat yhteiset tavoitteet, yhteiset vastustajat, oma etu, riittävän tiukka tilanne, toisten innostus.

  - Innostus tarttuu, mutta myös innostuksen puute tarttuu.

  Järjestövaikuttaminen etenee portaittain: liittyminen, sitoutuminen, osallistuminen ja vaikuttaminen. Portaat kapenevat koko ajan huipulle päin edetessä. Erityisen herkällä korvalla Alasilta kehotti kuuntelemaan niitä, jotka syystä tai toisesta eroavat.

  Mikä sitten estää sitoutumista? Näitä ovat Alasillan mukaan sanelu, käskyttäminen, autoritaarisuus, kriittisten ja epäröivien syyllistäminen. Sitoutumista taas edistävät yhteisön kulttuuri, palkkiot, vaikuttamisen mahdollisuus ja oma osallistuminen.

  - Mikä sai minut aikoinaan lähtemään järjestötoimintaa, on hyödyllinen kysymys jokaiselle järjestöaktiiville mietittäessä, miten uusia saadaan mukaan toimintaan.

  - Kun joku osoittaa sitoutumisen merkkejä, hänelle usein kasataan heti kerralla liian paljon tehtäviä. Tätä pitäisi hoitaa vähän niin kuin huumekauppaa, vähittäisen riippuvuuden kautta. Teillehän tällainen riippuvuus on jo kehittynyt, Alasilta nauratti yleisöä.

  Reseptiksi osallistujien osuuden kasvattamiseksi Alasilta esitti seuraavia seikkoja: arvosta arjen aktiivisuutta, mene itseesi (= niin kuin tahtoisit itsellesi tehtävän), yllätä myönteisesti.

  - Järjestäkää sellaisia tilaisuuksia joissa ei ole ikävää. Liittokokouskin voi olla hauska eikä se ole rahasta kiinni.

  Miten järjestön vetovoima kasvaisi? Monet esittävät lääkkeeksi tiedottamisen lisäämistä. Alasilta esitti vasta-argumentiksi Osmo A. Wiion teesit siitä, että viestinnän lisääminen ei korjaa epäpätevää johtamista, huonoa organisaatiorakennetta, ikäviä tehtäviä, autoritaarista ilmastoa tai taloudellista tilannetta.

  Mielikuvat ovat hyvin ratkaisevia. Joillakin järjestöillä mielikuvat ovat hyvin keskeisellä sijalla ja toinen taas perustaa toimintansa voimakäyttöön. Järjestökuvaan vaikuttavat johdon esiintyminen, toimihenkilöiden esiintyminen, luottamushenkilöiden esiintyminen, epävirallinen ja virallinen symboliikka, julkilausumat ja kannanotot.

  - Sen sijaan julkilausumien hionnalla ja pilkun paikoilla ei ole suurtakaan merkitystä, Alasilta muistutti järjestöväkeä.

  Vallankäyttö työyhteisössä

  Yliopistopäivien viimeisenä puhujana oli professori Liisa Lautamatti Jyväskylän yliopistosta. Hänen aiheenaan oli Vallankäyttö työyhteisössä.

  - Jokaisella ihmisellä on käsitys siitä, onko minulla valtaa. Vaikka esimerkiksi professorilla olisi valtaa, hän voi sisäisesti tuntea olevansa kovinkin poljettu. Toisaalta taas toimistosihteeri voi kuvitella, että hänellä on paljonkin valtaa ja hän myös saakin uusia tehtäviä.

  - Vallankäyttäjillä on mahdollisuus suojata omaa todellisuuttaan ja rajata pois epämiellyttävät tyypit. Jos taas ihminen ymmärtää, että valta on hänellä vain vastuun ottamista varten, hän ei ala pullistella, Lautamatti totesi.

  Hän esitti vallattoman vallankäyttöpelin säännöt. Kei
  noja millä selvitään sanomatta suoraan mitä halutaan: piilevä vastarinta, kätketty hyökkäävyys tai aggressio, arvon kieltäminen (marttyyrius), nöyrtyminen ja masennus.

  Lautamatin mukaan ns. syyllisen löytämispeli on kovin suosittu peli työpaikoilla ja kodeissakin. Rooleja pelastajan/syyttäjän, syyllisen ja uhrin kesken vaihdellaan pelin eri vaiheissa ja tilanteen mukaan.

  - Peli vie älyttömästi aikaa ja energiaa monissa työyhteisöissä. Pelistä pääsee pois, jos ei vaan lähde mukaan. Voi sanoa, että "täytyypä ajatella" vaikka ei yhtään ajattelisikaan tai "sovitaan selvittely".

  - Meillä saa olla tunteita yliopistossakin, mutta täytyy olla myös keinot pitää ne erillään asioinnista.

  Lopuksi Lautamatti esitti yhteiset pelisäännöt turvallisen työtilan luomiseksi: vuorovaikutusmenetelmien käyttö, luottamuksellisuus, toisen tilan kunnioittaminen, ei tunnusteta toisten syntejä eikä lähdetä syyllistämis - uhri - pelastaja -peleihin mukaan.

  Teksti ja kuvat:
  Kirsti Sintonen

  * * *

  Yliopistopäivien yhteydessä suoritetun Finn Lecturan kirjapalkinnon arvonnan voitti Erkki Pullinen Sibelius-Akatemiasta.

  Päivien yhteydessä jaetut OAJ:n pronssiset ansiomerkithopeisin lehvin saivat Paula Huhtala, Seppo Ilkka, Pia Mänttäri, Riitta Nissinen ja Riitta Saini.