• pääsivu
 • sisällys
 • Vesa Kulmala on ollut Yliopistonlehtorien liiton puheenjohtaja vuoden 1991 alusta lähtien. Hän on Turun yliopiston teoreettisen fysiikan lehtori.

  Vesa Kulmala jatkaa Yliopistonlehtorien liiton johdossa

  Yliopistonlehtorien liitto valitsi 17.11 Tuusulassa pitämässään liittokokouksessa yksimielisesti Turun yliopiston teoreettisen fysiikan lehtorin Vesa Kulmalan uudelleen liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hän on ollut liiton puheenjohtajana vuodesta 1991. Acatiimin kysymyksiin puheenjohtaja Kulmala vastasi seuraavasti:

  Millaisena näet yliopistosektorin edunvalvonnan suurimman haasteen lähitulevaisuudessa?

  Näen voimakkaan globaalin kilpailun työpaikoista ja toisaalta osaavasta työvoimasta. Työ teetetään siellä, missä se tulee kokonaisuutta ajatellen edullisimmaksi. Jotta meillä olisi jatkossakin erityisosaamista edellyttävää tuotantoa, meillä tulee olla erityisosaamista myöskin yliopistokoulutuksessa. Paras tapa turvata tämä on kohottaa yliopistonopettajien palkkatasoa tuntuvasti.

  Miten edunvalvonta on muuttunut viime vuosina?

  Joka vuosi näyttää olevan yhä vaikeampaa saada sovituksi edes yhtä suuria korotuksia kuin edellisellä kierroksella. Osin tämä liittyy inflaation pitkään laskusuhdanteeseen, mikä sinällään on toki hyvä asia, mutta osin syynä lienee se, että sopimustoiminta on siirtynyt yhä useammin täysammattilaisten käsiin ja silloin suuret irtiotot ovat harvoin enää mahdollisia.

  Oletko tyytyväinen yliopistonopettajien palkkakehitykseen?

  En vastailisi tässä, jos olisin siihen tyytyväinen. Suomalaisten yliopistojen ei tule päästää opettajiensa parhaimmistoa, ei nykyistä eikä varsinkaan tulevaa, valumaan paremman palkkauksenkaan perässä ulkomaisiin yliopistoihin; ei myöskään kotimaan oppilaitoksiin.

  Mitä ajattelet koululaitoksen palkoista?

  Meillä on kohta käsillä vakava opettajapula, jonka yksi syy on varmaankin oppilaitosten äärimmilleen kiristetty talous, mikä suoraan ilmenee opettajien heikossa palkkauksessa. Sekään ei ole enää markkinoilla kilpailukykyinen. Yliopistojen kannalta tästä aiheutuu haittaa, kun kouluista tuleva aines joudutaan yhä useammin peruskouluttamaan. Suunnitellussa ajassa ja siihen varatuilla resursseilla ei sitten enää ylletä suunniteltuun suoritustasoon, eikä koululaitokseen lähtevien opettajien taso tästä ainakaan nouse. Uhkana on jopa paheneva kierre.

  Yliopistojärjestöjen yhteistyön muodot?

  Acatiimi on epäilemättä lisännyt keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä, samoin puheenjohtajatason tapaamiset. Liittojen tasolla voitaisiin oikeastaan vielä ottaa mukaan liittohallitusten tai niiden työvaliokuntien palaverit, joskin liittojen yhteistoiminnassa lienee nykyisellään vain vähän moitittavaa. Liittojen jäsenyhdistysten tai osastojen toiminnassa yliopistoissa hajonta yksituumaisuudessa saattaa sen sijaan olla näkyvämpääkin.

  Tuntumasi siihen, millaisena YLL:n jäsenet näkevät liittonsa.

  Pohjoismaissa on tapana kuulua ammattijärjestöön. Se luo turvaa, palveluja, identiteetin ja jos joskus on sadateltava kurjaa palkkausta tai muita työsuhteen ehtoja, se antaa sinulle kohtalotoverin. Se tarjoaa myös kanavan hoitaa epäkohtia pois päiväjärjestyksestä, yh
  dessä vertaisten kanssa.

  Liittosi tärkeimmät tulevaisuuden tavoitteet?

  Yliopistojen perusrahoituksen ongelmat tulisi ratkaista tuntuvalla lisärahoituksella, samoin opettajakunnan palkkaus. Yliopistojen virkarakennetta tulisi kehittää Helsingin yliopiston viitoittamaan suuntaan, jossa keskiryhmän nimikkeeksi otetaan yliopistonlehtori. Opettajien yliopistopedagogisiin taitoihin tulee saada parannus yhtäältä tarjoamalla heille koulutusta ja toisaalta vaatimalla siitä näyttöä virantäytössä. On kuvaavaa, että vielä vuonna 2000 joudun tarkentamaan edellä olevan tarkoittavan meritoivaa näyttöä!

  Haastattelu: Maj-Len Rönkä

   

   

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 2001

     
  PUHEENJOHTAJA VV. 2001-2002 VARAPUHEENJOHTAJA VV. 2001-2002
  Vesa Kulmala Juhani Henttula
  HALLITUKSEN JÄSENET
  V. 2001
  HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET
  V. 2001

  Pia Mänttäri
  Eeva Sarmanto-Neuvonen
  Matti Grönroos
  Tuula Hirvonen
  Päivi Linnansaari
  Jyrki Jyrkiäinen
  Hannu Remes
  Maj-Len Rönkä
  Paula Huhtala
  Tuure Westinen
  Jan-Håkan Öberg

  Riitta Seppälä
  Helena Lupari
  Tuula Laes
  Reijo Suontamo
  Sanna Lähde
  Ben Mathias
  Tiina Saali
  Sylvi Soramäki-Karlsson
  Hannu Niemi
  Aira Thölix
  Inkeri Ruokonen