• pääsivu
 • sisällys
 • Varapuheenjohtaja Kari Sajavaara (vas.) ja puheenjohtaja Juhani Keinonen valittiin jatkamaan tehtävissään seuraavan kaksivuotiskauden.

  Professoriliiton puheenjohtajana jatkaa
  Juhani Keinonen:

  Yliopistolaitos on yliohjattu

  Professoriliiton valtuusto valitsi kokouksessaan 1. joulukuuta professori Juhani Keinosen jatkamaan liiton puheenjohtajana. Keinonen on ollut liiton johdossa vuoden 1999 alusta lähtien. Hän on Helsingin yliopiston sovelletun fysiikan professori ja fysiikan laitoksen esimies.

  Professori Keinosen mielestä yliopistolaitos on nyt yliohjattu ja tulosohjauksen pitäisi antaa enemmän tilaa yliopistojen kehittymiselle.

  - Suomen tulevaisuus on riippuvainen osaamisesta, kyvystä hyödyntää osaamista ja luoda uusia innovaatioita. Yliopistoihin kohdistuu suurempia odotuksia, toiveita ja ulkoisia paineita kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Tämä on merkinnyt viimeisten kymmenen vuoden eli vain runsaan yhden opiskelijasukupolven aikana suurta muutosta yliopistoissa.

  - Esimerkiksi vahvasti laajeneva aikuis- ja täydennyskoulutus ja tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen ovat merkinneet tehtävien painotusten muuttumista, uusien organisaatioiden kasvamista ja tiedekunta- ja ainelaitosorganisaatioissa tapahtuneita muutoksia.

  - Resurssikehyksen muutoksia merkittävämmät muutokset ovat kuitenkin tapahtuneet yliopistojen toimintakulttuurissa. Kehittämislainsäädäntö juurrutti tulosohjauksen ja kustannustietoisuuden nopeasti ja tehokkaasti yliopistoihin. Kun vuoden 1998 yliopistolaki antoi yliopistoille paljon itsenäistä toimintavapautta, niin samaan aikaan tulosohjausjärjestelmä pani niille tiukat suitset. Toiminnan tulosta mitataan ja rahoitetaan pitkälti perus- ja jatkotutkintojen määrien perusteella. Tulosohjaus onkin ohjannut keskustelun määräkeskusteluksi, Keinonen toteaa.

  Professoriliiton valtuusto valitsi liiton varapuheenjohtajaksi soveltavan kielentutkimuksen professorin Kari Sajavaaran Jyväskylän yliopistosta. Professori Sajavaara on toiminut varapuheenjohtajana jo yhden kauden, vuoden 1999 alusta.

   

  Professoriliiton hallitus vuonna 2001

     
  PUHEENJOHTAJA VARAPUHEENJOHTAJA
  Juhani Keinonen
  Helsingin yliopisto
  Kari Sajavaara
  Jyväskylän yliopisto
  VARSINAISET JÄSENET: VARAJÄSENET:

  Maija Grönholm (ÅA)
  Risto Hiltunen (TY)
  Terttu Katila (HY)
  Erkki K. Laitinen (VY)
  Risto Laitinen (OY)
  Marja-Leena Piitulainen (TaY)

   

  Jorma Skyttä (TKK)
  Marjukka Anttila (tutkimuslaitokset)
  Matti Huttunen (SIBA)
  Tapani Pakkanen (JoY)
  Markku Tuominen (LTKK)
  Terttu Utriainen (LaY)