• pääsivu
 • sisällys
 • Professoriliiton hallitus 13.11.2000

  • merkitsi tiedoksi tilanteen liiton varallisuudessa ja sijoitustoiminnassa
  • päätti valtuustolle esiteltävistä liiton talousasioista
  • hyväksyi liiton kuluvan vuoden toimintasuunnitelman seurannan ja päätti saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi
  • hyväksyi liiton vuoden 2001 toimintasuunnitelman ja päätti saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi
  • hyväksyi valtuuston kokouksen esityslistan
  • merkitsi TUPO-tilanteen tiedoksi
  • merkitsi tiedoksi valtion yleisen työmarkkinatilanteen
  • merkitsi tiedoksi yliopistojen työmarkkinatilanteen ja totesi, että järjestelyvarasta pyritään suuntaamaan mahdollisimman paljon professorien tutkijankoulutuslisäjärjestelmän kehittämiseen
  • merkitsi tiedoksi yleisen järjestövalmistilanteen ja totesi kokemukset järjestövalmisharjoituksesta 10.-11.11.2000. Totesi myös, että liitto on edelleen mukana järjestövalmiuden kehittämisessä.
  • merkitsi tiedoksi järjestöllistä tilannetta koskevan keskustelun
  • totesi, että Vuoden Professori julkistetaan Tieteen päivien yhteydessä Helsingissä 12.1.2001. Vuoden Professori valitaan hallituksen kokouksessa 18.12.2000.
  • merkitsi tiedoksi liiton kv-vastaavan kirjallisen ja suullisen raportin kansainvälisistä kokouksista
  • totesi, että liitto voi tehdä sopimuksen Merita Pankin kanssa jäsenkortin hankkimisesta ja siihen liittyvästä jäsenkohtaisesta Master-Cardista

   

  TTL:n hallitus 20.11.2000

  • merkitsi tiedoksi, että AKAVA ei allekirjoittanut neuvottelutulosta tulopoliittiseksi sopimukseksi 2001-2002; keskusteli neuvottelutuloksesta ja teki päätökset liiton kannasta koskien mahdollista TUPOon liittymistä.
  • päätti syysliittokokoukselle esitettävästä vuoden 2001 toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksusta ja talousarvioesityksestä
  • otti kantaa Kuopion ja Tampereen yliopistojen palkkausjärjestelmähankkeisiin
  • päätti, että liiton tavoitteena on erilliset palkkausjärjestelmät yliopistoissa opettajille, muille vaativille asiantuntijatehtäville ja muulle henkilöstölle
  • merkitsi tiedoksi selvityksen AKAVA-JS:n työtaisteluharjoituksesta
  • keskusteli VALPAS-tuloksellisuuslisien jaosta

   

  YLL:n hallitus 16.11.2000

  • merkitsi tiedoksi TUPO-neuvottelujen tilanteen
  • keskusteli odotettavissa olevasta muutoksesta työeläkkeen laskemisessa
  • sai selvityksen VALPAS-rahan jakopäätöksestä
  • merkitsi tiedoksi YLL:n lähettämän kirjeen luottamusmiehille
  • sai selvityksen työtaisteluharjoituksesta
  • otti kantaa kelpoisuusasetukseen
  • myönsi ansiomerkkejä
  • hyväksyi YLL:n koulutuskalenterin vuodelle 2001