• pääsivu
 • sisällys

 • Puheenjohtajat kommentoivat sopimusta valtion palkoista

  1) Mitä hyvää näet syntyneessä sopimuksessa oman liittosi jäsenistön kannalta?

  2) Mitä mahdollisia heikkouksia sopimuspaperiin jäi?


  Juhani Keinonen
  Professoriliitto

  1. Yleiskorotus on prosenttiperusteinen ja yleisesti hyväksytyn mukainen prosenttimäärä ei tällä kierroksella lisää palkkojen jälkeenjääneisyyttä. Järjestelyvarojen osuus tekee mahdolliseksi edelleen edistää tutkijankoulutuslisiin perustuvaa palkitsevaa palkkausjärjestelmää. Sopimukseen kirjattu tavoite korjata palkkojen jälkeenjääneisyyttä valtion palkkaseurantatyöryhmän (VALPAS) loppuraportin suositusten mukaisesti johtaa välttämättömiin tasokorotuksiin, mikäli tavoite toteutetaan.

  2. VALPAS -raportin suositusten toteuttamisaikataulu olisi voinut olla täsmällisempi. Vaativien johto- ja asiantuntijatehtävien palkkojen jälkeenjääneisyys on valtiolla suurin ja sen korjaamista olisi tullut painottaa enemmän.


  Björn Fant
  Tieteentekijöiden liitto

  1. Että valtionsektori pärjäsi yhtä hyvin kuin tietyt vahvat yksityissektorin liitot. Hyvää oli myös maininta Valpas-selvityksen osoittamista linjauksista ja siinä erityisesti tärkeätä meille on maininta nuorten asemasta ja asiantuntijatehtävissä olevista.

  2. Valpas-linjausten toteuttamisohjelma jäi liian avoimeksi. Järjestelyvara olisi voinut olla vähän suurempi, koska sillä voidaan myös hoitaa rakenneongelmia.


  Vesa Kulmala
  Yliopistonlehtorien liitto

  1. Hyvää oli se, että neuvottelutulos syntyi yleisen linjan mukaisena. Tämä ei suinkaan ollut mikään itsestäänselvyys. Viimeksi liittokohtaisella kierroksella v. 1995, valtio sai 2.6 , kunta lakonuhalla 3.1, metalli 5 ja ahtaajat 7.5 prosenttia! Vahvasti prosenttipainotteinen korotuslinja oli myöskin plussaa. Järjestelyvaran käytöstä neuvoteltaessa on myös pitkästä aikaa tilanne, jolloin työrauhavaade ei jäykistä neuvotteluja. VALPAS- työryhmän osoittamiin epäkohtiin saatiin työnantajatahon voimakas tahdonilmaus niiden korjaamisesta.

  2. Huonoa oli taas se, että VALPAS- korjausten toteutus jäi aikataulun ja menettelytapojen osalta kovin epämääräiseksi. Luottamusmiesten aseman kehittämiseen osoitettu varaerä oli myös kovin vaatimaton.