• pääsivu
 • sisällys
 • Professoriliiton hallitus 6.3.2000

  • merkitsi tiedoksi liiton budjettiseurannan ja päätti antaa sen valtuuston käsiteltäväksi
  • käsitteli liiton taseen ja rahastojen kehityksen sekä päätti antaa ne valtuustolle
  • hyväksyi liiton tilinpäätöksen vuodelta 1999 esitettäväksi valtuustolle • nimitti liiton vaalitoimikunnan ja nimesi sen puheenjohtajaksi valtuuston puheenjohtaja Reijo Raivolan (TaY) sekä jäseniksi Iiris Aaltio-Marjosolan (LaTKK) ja Hannu Saloniemen (HY)
  • merkitsi tiedoksi valtion yleisen virkaehtosopimuksen hyväksymisen ja työrauhavelvoitteen syntymisen
  • merkitsi tiedoksi yliopistoja koskevan työmarkkinaratkaisun sekä antoi ohjeet jatkotoiminnalle
  • keskusteli palkkausjärjestelmän uudistamisesta sekä päätti jatkovalmisteluista
  • päätti liiton toimintatavoista ulkoisen rahoituksen hankkimisen palkkiojärjestelmän kehittämisessä
  • merkitsi tiedoksi järjestöllisen tilanteen
  • merkitsi tiedoksi tiede- ja teknologianeuvoston raportin

  TTL:n hallitus 15.2.2000

  • hyväksyi yksimielisesti omalta osaltaan neuvottelutuloksen valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta
  • hyväksyi neuvottelutuloksen yliopisto- ja tiedehallinnon tarkentavasta virkaehtosopimuksesta
  • keskusteli työtaisteluvalmiudesta ja mahdollisesta ilmoituskampanjasta
  • nimesi opetustyöryhmän jäsenet
  • päätti sijoitustoiminnasta
  • keskusteli liiton sääntöjen muuttamisesta koskien puheenjohtajiston valintaa ja hallituksen ja puheenjohtajiston toimikausien pituuksia
  • nimesi Erkki Lähderannan asiantuntijajäseneksi työsuhdekeksintöjä käsittelevään työryhmään

  YLL:n hallitus 11.2.2000

  • keskusteli KV- ja OV-TES ja VES sopimusluonnoksista
  • kuuli selostuksen palkkatoimikunnan kokouksesta
  • sai selvityksen OAJ:n hallituksen kokouksesta ja opettajatyöryhmän kokouksesta
  • merkittiin tiedoksi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 1999-2004 (KESU)
  • päätti osallistumisesta Nordiskt Möte kokoukseen

  YLL:n hallitus 17.2.2000

  • keskusteli v. 2000 virkaehtosopimuksesta ja hyväksyi sopimuksen yksimielisesti