Professoriliitto-
Professorsförbundet r.y.
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki

Toiminnanjohtaja
(Edunvalvonta, lainopillinen
neuvonta, veroasiat)
Jorma Virkkala
puh. 09-150 2380

Toimistonhoitaja
(Talousasiat, työttömyys-
kassa-asiat)
Leena Korpiranta
puh. 09-150 2379

Toimistovirkailija
(Jäsenrekisteri, osoitteen-
muutokset)

Ann-Marie Roslöf
puh. 09-150 2681

Liiton telefax:
09-142 613

Sähköposti:
professoriliitto@tbx.telebox.fi

http://www.professoriliitto.fiTieteentekijöiden liitto -
Forskarförbundet
Asemapäällikönkatu 12 b
00520 Helsinki

Toiminnanjohtaja
(Edunvalvonta,
sopimustoiminta,
korkeakoulupolitiikka)
Klaus Sundbäck
puh. 09-150 2630

Järjestösihteerit
(Jäsenyhdistysten toiminta,
koulutus, jäsenneuvonta)
Marketta Honkanen
puh. 09-150 2323
Martina Landén
puh. 09-150 2629
Eeva Rantala
puh. 09-150 2632

Toimistosihteeri
(työttömyyspäiväraha-asiat,
jäsenrekisteri, talousasiat)

Liisa Hoikka
puh. 09-150 2631

Liiton telefax:
09-148 2781

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@
tieteentekijoidenliitto.fi

http://www.tieteentekijoidenliitto.fiYliopistonlehtorien liitto-
Universitetslektorernas
förbund r.y
Akavatalo,
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki

Puheenjohtaja
Vesa Kulmala
Hjeltinkatu 12 B
20380 Turku
puh:
02-333 5683
02-238 9010
0400-824 886
Telefax 02-238 9040
Sähköposti:
Vesa.Kulmala@utu.fi

Toimistonhoitaja
Ulla Vana
puh. 09-150 2381

Liiton telefax:
09-146 4370

Sähköposti:
Ulla.Vana@yll.pp.fi

http://www.yll.pp.fi