• pääsivu
 • sisällys
 • Jaakko Frösén kuvattuna Petran kaupunkiin johtavassa solassa tiedetoimittajien matkan yhteydessä viime vuonna. Turismi alueelle on tyrehtynyt nyt lähes täysin Lähi-idän kiristyneen tilanteen takia.

  Vuoden tieteentekijä 2001 - Jaakko Frösén

  Riskinotto elämäntapana


  Eräs maamme kansainvälisesti tunnetuimmista tiedemiehistä Jaakko Frösén on riskinoton ammattilainen. Hiiltyneiden, ikivanhojen papyrusten tutkiminen on riskinottoa, samoin sitä on mittavien pitkäjänteisten tutkimusprojektien vetäminen jatkuvasti epävarmassa ja lyhytjännitteisessä rahoitustilanteessa. Tieteen kansainvälisellä huipullakaan Frösén ei ole vielä eläkevirassa.

  Riskinotto alkoi, kun Frösén valitsi yliopistossa aineyhdistelmäkseen kreikan kielen ja psykologian. Juuri kreikkaan oli kipinän synnyttänyt Norssin omaperäinen ja innostava kreikan kielen lehtori.

  - En niinkään ollut kiinnostunut latinasta ­ noista hulluista roomalaisista. Mutta yliopistossa se kuitenkin tuli automaattisesti mukaan kuvioon.

  - Hullulla aineyhdistelmällä ei voinut tähdätä mihinkään tiettyyn toimenkuvaan, joten päätin, että katsotaan, miten pitkälle siivet kantavat. Kohtalon ivaa on se, että ensimmäiset tilipussit tulivat pakkolatinan opettamisesta usein vastahakoisille ylioppilaille.

  Hullusta ainevalikoimasta putosi vähitellen psykologia pois, mutta edelleen Frösén on aidosti kiinnostunut ihmisistä ja ihmisten käyttäytymisestä eri tilanteissa "Tästä on ollut hyötyä kansainvälisillä tutkimuskentillä tai vaikkapa matkanjohtajan roolissa".

  Projektien rahoitus jatkuvaa riskipeliä

  Jaakko Frösén on Helsingin yliopiston kreikkalaisen filologian professori. Tähän viisivuotiseen määräaikaiseen virkaan hänet nimitettiin vuonna 1999. Vaihtuva-alaisista viroista tehdyn periaatepäätöksen mukaan professuuri todella päättyy kauden mentyä umpeen vuonna 2004, vaikka tutkimusprojektit jatkuvat.

  - Riskinotto on siis jatkunut enkä ole edelleenkään eläkevirassa. Turun yliopiston lehtorin virka 1970-luvun alussa oli ainoa eläkevirka, jossa olen ollut. Senkin jätin, vaikka ei minulla mitään ollut opettamista vastaan.

  - Nykyisen tiedepolitiikan linjana näyttää olevan tutkimuksen tekeminen yhä enemmän free lance -pohjalta. Se pitää mielen vireänä, sillä köyhän on pakko yrittää. Kilpailu on kovaa ja kieltämättä välillä stressaavaa.

  Riskinotto jatkuu myös rahoituksen etsimisessä.

  - Ei ole vain yksi ja ainoa kerta, kun rahoituksen jatkuminen on ollut epävarmaa. Joskus on niin, että projektin tutkijoiden rahoitus on turvattu, mutta johtajan oma rahoitus on epävarmaa. Joskus taas toisinpäin. Projektinvetäjän täytyy kuitenkin yrittää tehdä pitkäjänteistä työtä.

  Vaikka `Antiikin ja keskiajan kreikankieliset asiakirjat, arkistot ja kirjastot' -projekti valittiin vuonna 1999 Suomen Akatemian huippuyksiköksi kaudelle 2000-2006, rahoitus ei ole edelleenkään täysimittaisesti kunnossa.

  - Olemme rahoituksen osalta pienin huippuyksikkö. Kun haimme tällaiseksi yksiköksi, tutkimussuunnitelmamme tähtäsi ohjeeksi annettuun kolmen miljoonan markan rahoitukseen. Akatemialta olemme saaneet yhden miljoonan, mikä on vähemmän kuin ennen huippukautta, ja yliopistolta toisen, mutta se kolmas uupuu edelleen. Neuvottelut olivat jo aika pitkällä elinkeinoelämän kanssa, mutta kun saimme huippuyksikön statuksen, siellä katsottiin, että rahoitus järjestyi julkisista varoista.

  Petran papyrusten ensinide kohta kustantajalle

  Riskinotto on siis elämäntapa, joka jatkuu tutkimuksissa. Huippuyksikkö koostuu kolmesta tutkimushankkeesta: Papyrustutkimus, Aaronin luostarin kaivaukset ja Aleksandrian patriarkaatin kirjasto. Kaikkien hankkeiden tarkoituksena on pelastaa, säilyttää ja julkaista sekä selittää ennen tuntemattomia kirjoituksia sekä saattaa ne muiden asiantuntijoiden ulottuville.

  Jaakko Frösén kutsuttiin apuun, kun amerikkalaisten tutkijoiden Petran kaupungissa tekemien arkeologisten kaivausten yhteydessä vuonna 1993 löytyi 500-luvulta peräisin oleva hiiltynyt papyrusarkisto. Tarvittavaa tietotaitoa näiden kääröjen avaamiseen ja konservoimiseen ei löytynyt muualta kuin kaukaisesta Suomesta.

  Frösén matkasi Ammaniin Yhdysvaltain Lähi-idän tutkimuskeskuksen laboratorioon, jossa tutkimusryhmän avulla 152 kääröä avattiin, konservoitiin ja valokuvattiin. Vaivalloinen työ saatiin päätökseen vuonna 1995. Kääröihin käytetty ensiluokkainen papyrusaines oli erittäin ohutta: millimetrin paksuisessa palasessa saattoi olla kymmenenkin kerrosta.
  - Hiiltyneiden papyrusten tutkimus on jatkuvaa riskinottoa.

  Avatun käärön kerrokset yhdistettiin palapelin tavoin, aseteltiin lasilevyjen alle turvaan ja valokuvattiin erikoismenetelmin. Asiakirjojen julkaisutyö aloitettiin yhdessä Michiganin yliopiston tutkimusryhmän kanssa.

  - Tämä huippuyksikön tämän hetken runkoprojekti on nyt siinä vaiheessa, että Helsingin yliopiston työryhmän ensimmäisen niteen käsikirjoitus jätetään kustantajalle lähipäivinä. Michigan saa omansa valmiiksi ensi vuoden alussa. Vankkoja niteitä tulee kaikkiaan kymmenkunta.

  Papyrusryhmän muut julkaisuhankkeet edistyvät säästöliekillä. Yksi Egyptin kreikkalaisten muumiokartonkien kierrätettyjä papyrusasiakirjoja koskeva väitöskirja on kuitenkin jätetty tarkastettavaksi ja vuoden loppuun mennessä valmistuu nide Wienin papyruskokoelman maineikkaaseen julkaisusarjaan.

  Arkeologiset kaivaukset Lähi-idässä

  Hiiltyneiden papyrusten salat paljastivat seuraavan tutkimuskohteen ­ Aaronin vuoren luostarin. Suomalaisen tutkimusryhmän vuonna 1994 avaamasta papyrustestamentista vuodelta 573 löytyi maininta Pyhän Ylipappi Aaronin talosta, joka sijaitsi Petran ulkopuolella. Mooseksen ison veljen Aaronin hauta vuoren huipulla viiden kilometrin päässä Petran kaupungista on perinteisesti ollut kolmen uskonnon ­ juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin - tärkeimpiä pyhiinvaelluskohteita. Pyhällä hautapaikalla ei saa suorittaa kaivauksia.

  Kuitenkin vuoren ylätasangolla 70 metriä hautapaikan alapuolella alkoivat täysimittaiset suomalaisjohtoiset arkeologiset kaivaukset vuonna 1997. Tämä oli pitkälti Jaakko Frösénin papyrustutkimuksen arvostuksen ja hyvien kontaktien ansiota.

  Lokakuun alussa tutkimushankkeen vastuullinen johtaja palasi neljänneltä kaivausjaksoltaan Aaronin vuorelta. Pienemmästä rahoituksesta johtuen nyt oli mukana vain 16 hengen tutkimusryhmä. Aiempina vuosina vuorenrinteen beduiinileirin helteessä on asunut ja työskennellyt 35 henkeä sekä toinen mokoma paikallisia työntekijöitä. Tällä kertaa tuomisina ei ole varsinaisia sensaatiomaisia löytöjä, ei kultaa eikä mosaiikkeja.

  - Kaivoimme kirkon ulkopuolella sellaisissa paikoissa, joissa emme olleet aiemmin. Kaivauksessa löytyi nabatealaiskulttuurin aikainen rakennus ajanlaskumme alusta sekä toisesta kuopasta osa pyhiinvaelluskeskuksen keittiötä viljamyllyineen. Olemme kuitenkin ensi sijassa hakemassa uutta tietoa emmekä mitään aarrelöytöjä.

  Projekti on todella monitieteinen ja kansainvälinen. Suomesta siinä ovat mukana Helsingin yliopiston (arkeologeja, perus- ja jatko-opiskelijoita) lisäksi Teknillinen korkeakoulu (maanmittareita ja arkkitehtejä) sekä Espoo-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu (maanmittareita ja konservaattoreita). Pääarkeologi on yhdysvaltalainen, puolalaissyntyinen Zbigniew T. Fiema, mukana on myös kokenut ruotsalainen arkeologi, keramiikkaa, lasinpaloja ja eläinten luita käsittelevät naapurikaivausten sveitsiläiset tutkijat.

  Matkapäiviä vuodessa lähes 150

  Huippuyksikön kolmas projekti on Aleksandrian Kreikkalais-Ortodoksisen Patriarkaatin kirjasto. Tässä enemmän perinteiseen filologin työhön kuuluvassa pergamentti- ja paperikäsikirjoitusten pelastus- ja tutkimushankkeessa on menossa vasta toinen vuosi neljän hengen voimin. Helsingin yliopiston käsikirjoitustutkijoiden apuna on tekstien digitoinnin ammattilainen Teknillisestä korkeakoulusta.

  - Vuoden lopussa hankkeeseen kiinnitetään lisäksi kaksi konservaattoria. Lisäksi TKK:lta tulee tekstien digitalisoinnin ammattilaisia.

  Kaikkien kolmen mittavan kansainvälisen projektin johtamisen kanssa Jaakko Frösénillä on enemmän kuin kädet täynnä töitä. Matkapäiviä kertyi viime vuonna lähes 150.

  - Materiaaliset ja henkiset resurssit ovat kuitenkin rajalliset. Jos oikein venyttää, saa vuorokauteen mahtumaan 25 tuntia.

  Harrastukset kuten kuorolaulu ovat saaneet jäädä viime aikoina taustalle.

  - Säännöllisiin harjoituksiin ei kaljabasson aika enää riitä, mutta onneksi vielä sienimetsään ennättää.

  Esimerkillinen perustutkimuksen popularisoija

  Jaakko Frösén oli Tieteentekijöiden liiton valtakunnallisen jäsenyhdistyksen Suomen akateemiset tutkijat ry:n esitys Vuoden 2001 tieteentekijäksi. Esityksen perusteluissa korostettiin tieteellisten ja kansainvälisten ansioiden lisäksi sitä, että Frösén on pitänyt esimerkillisellä tavalla huolta tutkimustulostensa popularisoinnista.

  Frösén on kirjoittanut tutkimuksistaan erilaisten lehtien lisäksi mm. Mitä missä milloin -teoksiin (Petran papyrusten salat paljastuvat, MMM 1996 ja Profeetta Aaronin jäljillä Petrassa, MMM 2000). MMM:n lukijat valitsivat ensiksi mainitun sen vuoden kiinnostavimmaksi artikkeliksi. "Nihkeitä tieteellisiä kirjoja pystyy kyllä kirjoittamaan, mutta suppean yleistajuisen tekstin kirjoittaminen, se vasta vaikeaa onkin."

  Frösén pitää valitettavana, että yliopistoista löytyy edelleen "kunnon tutkija ei popularisoi" -henkeä. Onneksi kuitenkin vähemmän kuin vielä muutamia vuosia sitten.

  Jaakko Frösén on myös toiminut asiantuntevana oppaana kulttuurimatkailijoiden erikoisryhmille Kreikassa, Turkissa, Jordaniassa ja Egyptissä.

  Innostusta riittää vielä koko kansalle suunnattujen näyttelyjenkin järjestämiseen. Ensi vuoden helmi-toukokuussa on Amos Anderssonin taidemuseossa Helsingissä näyttely 'Petra - antiikin kadonnut kaupunki. Hiiltyneistä papyruksista Aaronin vuoren kaivauksiin'.

   

  Kirsti Sintonen

  Lisätietoja Jaakko Frösénin tutkimuksista löytyy Suomen Akatemian nettisivuilta www.aka.fi kohdasta Huippuyksiköt ­ Antiikin ja keskiajan kreikankieliset asiakirjat, arkistot ja kirjastot. Siellä on lisälinkkejä mm. Frösénin teksteihin.

  (painetun lehden sivuilla 5-7)