• pääsivu
 • sisällys
 • Verkko-opetuksen
  tekijänoikeudet


  Opetusministeriön 15.5.2001 asettama verkko-opetuksen tekijänoikeus -työryhmä on laatinut virtuaaliopetuksen kehittämishankkeita varten sopimusmalleja. Sopimusmallit on työryhmässä laadittu siten, että niitä voi käyttää sopimiskäytäntöjen tukena muokkaamalla niitä tilanteen mukaan. Opetusministeriö edellyttää, että jokaisessa opetusministeriön rahoittamassa virtuaali/verkko-opetushankkeessa huolehditaan siitä, että aineistojen tekijöiden kanssa sovitaan verkko-opetuksen aineiston tuottamisesta ja käyttöoikeuksista tarvittavassa laajuudessa. Erityisesti tulee sopia siitä, että laadittu aineisto on edelleen hankkeen käytettävissä ja ylläpidettävissä aineiston tekijän lopettaessa työnsä hankkeessa. Muilta osin aineiston tekijä säilyttää tekijänoikeudet aineistoonsa ja hän voi käyttää aineistoa myös omiin tarkoituksiinsa, ellei erikseen toisin sovita.

  Verkko-opetuksen tekijänoikeudet -työryhmässä laadittujen sopimusmallien avulla halutaan helpottaa paikallisten sopimusmallien sopimuskäytäntöjen muodostumista ja edistää tekijänoikeuksiin liittyvän asiantuntemuksen levittämistä.

  Työryhmässä on tehty seuraavat mallisopimukset:

  • Koulutuksen järjestäjän ja tekijän välinen virkatehtävää/työtehtävää koskeva sopimusmalli
  • Koulutuksen järjestäjän ja tekijän välinen sopimus aineiston valmistamisesta ja hyödyntämisestä ("ulkopuolinen toimeksianto")
  • Koulutuksen järjestäjien välinen sopimus yhteishankkeessa tuotettavasta verkko-opetuksen aineistosta
  • Koulutuksen järjestäjän ja verkko-opetukseen osallistuvan opiskelijan välinen sopimus oppimateriaalin käytöstä

  Mallien käyttöä helpottamaan on laadittu ohjeisto, josta löytyy taustatietoa mallien sisällöstä ja eri kohtiin liittyvistä vaihtoehdoista. Sopimusmallien soveltaminen edellyttää kuitenkin perehtyneisyyttä tekijänoikeuskysymyksiin.

  Mallit ja ohjeistus ovat valmistuneet lokakuun alussa ja löytyvät opetusministeriön www-sivuilta : www.minedu.fi -> Hankkeet -> tietoyhteiskuntahankkeet -> Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian työryhmät -> Verkko-opetuksen tekijänoikeudet. Sopimusmalleista kootaan palautetta ja kommentteja ja malleja päivitetään näiden perusteella vuodenvaihteessa 2001/2002. Palautetta voi antaa sähköpostitse virtuaaliyliopistohankkeen osalta Matti Sinkolle ja Liisa Huoviselle: matti.sinko@hut.fi , liisa.huovinen@minedu.fi.

  Korvauskysymykset

  Korvauskysymyksiin työryhmä ei ole ottanut kantaa. Jyväskylän yliopisto järjesti 26.9.2001 Tekijänoikeudet ja virtuaaliyliopisto -seminaarin. Tässä seminaarissa työryhmän sihteeri, varatuomari Kristiina Harenko puhui vähän myös korvauskysymyksistä. Hänen mukaansa korvausvelvollisuuteen vaikuttaa se, kuuluuko aineiston valmistaminen opettajan virka- ja työtehtäviin ja kuuluuko aineiston käyttöpiiri työnantajan normaaliin toimialaan. Työoikeudellinen lähtökohta asiaan on, että oikeudet työn tuloksiin kuuluvat työnantajalle, tekijänoikeudellinen lähtökohta on, että tekijänoikeus syntyy aina tekijälle. Harengon mukaan ristiriidan sovittamisessa voi ajatella, että tekijänoikeus siirtyy työnantajalle tämän normaalitoiminnan edellyttämässä laajuudessa. Jos korvausta palkan lisäksi maksetaan, voi kyseeseen tulla kertakaikkinen korvaus, rojaltikorvaus tai muuntyyppinen korvaus, totesi Harenko.

   

  Eeva Rantala

  (painetun lehden sivulla 43)