• pääsivu
 • sisällys

 •  

  Professoriliiton hallitus 15.1.2004  • hyväksyi liiton lausunnon AKAVAlle opintoihin ja opiskelijavalintoihin liittyvistä OPM:n raporteista
  (ks. lausunto www.professoriliitto.fi kohdassa
  Ajankohtaista - Lausunnot)
  • päätti antaa liiton lausunnon Noriasta, Pohjoismaisen tutkimuksen ja innovaation valkoisesta kirjasta
  • käsitteli liiton talousasioita
  • merkitsi tiedoksi yliopistojen työmarkkinatilanteen ja yleisen työmarkkinatilanteen, palkkausjärjestelmäuudistuksen
  tilanteen sekä järjestöllisentilanteen
  • asetti hallituksen työvaliokunnan ja nimesi sen jäseniksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsen Risto Laitisen
  • nimesi liiton palkkausuudistustyöryhmään vuodeksi 2004 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan,
  hallituksen jäsen Guy Ahosen, hallituksen varajäsen Simo Ojan ja LTY:n osaston puheenjohtajan ArtoVerhon
  • nimesi liiton edustajiksi Acatiimin toimitusneuvostoon hallituksen jäsenet Timo Kaleman ja Maarit Valon
  • totesi, että hallituksen jäsen Risto Hiltunen jatkaa liiton kv-vastaavana ja hallituksen jäsen Eero Puolanne liiton yhteyspäällikkönä
  • päätti pitää valtuuston kokoukset 24.4.2004 ja 26.11.2004
  • päätti kutsua liiton jäsenille avoimen kokouksen koolle keskiviikoksi 9.6.2004
  • päätti pitää liiton 35-vuotisjuhlaseminaarin liiton perustamispäivänä 11.10.
  • merkitsi tiedoksi paikallistoiminnan kehittämisseminaarin 9.-10.6.2004 ja osaston puheenjohtajien neuvottelupäivän 27.9.2004


  TTL:n hallitus 17.1.2004

  • merkitsi tiedoksi katsauksen toimintavuoden keskeisiin asioihin
  • merkitsi tiedoksi liiton edustuksen AKAVAn, JUKOn ja VAKAVAn toimielimissä
  • merkitsi tiedoksi selvityksen järjestelyvararatkaisusta
  • merkitsi tiedoksi selvityksen yliopistojen uuden palkkausjärjestelmän kehittämisen tilanteesta
  • päätti perustaa edunvalvontatyöryhmän, kirjastotyöryhmän ja uuden toiminnanjohtajan valintaa valmistelevan työryhmän sekä päätti työryhmien kokoonpanoista
  • päätti perustaa palkkausjärjestelmätyöryhmän; työryhmän lopullisesta kokoonpanosta päätetään seuraavassa kokouksessa
  • päätti perustaa tasa-arvotyöryhmän, jonka kokoonpanosta päätetään seuraavassa kokouksessa
  • nimesi liiton työtaistelutoimikunnan
  • valitsi liiton edustajiksi Professoriliiton ja TTL.n yhteistyötoimikuntaan Antero Puhakan, Hannu Jalkasen ja Klaus Sundbäckin
  • valitsi liiton edustajiksi Acatiimin toimitusneuvostoon Ragna Rönnholmin ja Joel Kuortin
  • päätti uuden toiminnanjohtajan hakuun liittyvistä asioista
  • päätti, että toukokuun pohjoismaiseen yliopisto- opettajien ja tutkijoiden etujärjestöjen kokoukseen Ruotsissa osallistuvat Ragna Rönnholm, Klaus Sundbäck ja Riku Matilainen


  YLL:n hallitus 7.1.2004


  • kuuli selvityksen eläkeuudistuksen nykyvaiheesta
  • keskusteli työaikasopimuksen valvontatarpeesta
  • päätti liiton kevään 2004 kokousaikataulusta
  • keskusteli YLL:n hallituksen tavoiteohjelmasta
  • keskusteli YLL:n sääntöjen uudistamisesta
  • päätti seuraavista valinnoista: piirisihteeri Jan-Håkan Öberg, taloudenhoitaja Maj-Len Rönkä, piiritiedottaja Matti Grönroos, koulutussihteeri Tiina Saali, kv-asioiden yhteyshenkilö Pia Mänttäri, yt-ts henkilö Juha Salonen työvaliokunta: Vesa Kulmala, Pia Mänttäri, Hannu Remes, Maj-Len Rönkä, Tiina Saali, Jan-Håkan Öberg Acatiimi-lehden toimitusneuvosto: Vesa Kulmala, Maj-Len Rönkä

   

  (painetun lehden s.38)