1/06

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

   

   

  Yliopisto-opettajien vuosittainen työaika lähes 2000 tuntia

  Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosittainen virkatyöaika ylittää reilusti kokonaistyöajaksi määritellyn 1600 tunnin rajan. Tilastokeskuksen ennen joulua julkistamien ennakkotietojen mukaan yliopisto-opettajat ja tutkijat paiskivat töitä lähes 2000 tuntia lukuvuonna 2004-2005.

  Esimerkiksi professoreille työtunteja kertyi 2251, yliopistolehtoreille 2029, lehtoreille 1915 ja yliassistenteille 2021. Yliopistoväen vuosityöaika ylittää selvästi ammattikorkeakoulujen henkilöstön työajan (ks. oheinen taulukko).

  Palkatonta ylityötä tuottavuuden eteen

  Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto antoivat yhteisen tiedotteen ajankäyttötutkimuksen ennakkotietojen julkistuspäivänä 15. joulukuuta. Liittojen mielestä tutkimus paljastaa sen, että palkattomat ylityöt selittävät viimeaikaisen yliopistojen tuottavuuden nousun. Kymmenen vuoden aikana opiskelija- ja tutkintomäärät ovat kasvaneet: opiskelijat 36 %, maisterintutkinnot 31 % ja tohtorintutkinnot 100 %. Samaan aikaan opetushenkilöstön määrä on noussut vain kolmella prosentilla.

  - Nyt vihdoin olisi tunnustettava tosiasiat ja lopetettava puhe yliopistovirkojen vähentämisestä. Yliopistojen tuottavuutta ei voi enää repiä opetus- ja tutkimushenkilöstön selkänahasta. Tätä henkilöstöä on saatava lisää tai sitten pitää ryhtyä maksamaan ylityökorvauksia. Olemme huolissamme jäsenkuntamme jaksamisesta, tähdensivät liittojen puheenjohtajat.

  Tutkimuksen tekoon jää yhä vähemmän aikaa

  Tilastokeskuksen aineisto osoittaa myös sen, miten yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön työaika jakautuu eri toimintoihin. Opetus- ja tutkimushenkilöstö käyttää tutkimukseen 39 % vuosittaisesta työajastaan. Esimerkiksi professoreilla tutkimukselle jää muilta töiltä aikaa vain 32 % ja yliassistenteilla 38 %. Muut tehtävät, mm. erilaiset hallinnolliset työt, lohkaisevat työajasta yhä suuremman osan.

  - Jatkuvassa tehostamis- ja kehittämispaineessa luovalle työlle liikenee yhä vähemmän aikaa. Opetusja tutkimushenkilöstölle pitäisikin nyt antaa työrauha keskittyä ydintehtäviinsä, liitot muistuttivat kannanotossaan.

  Varsinainen raportti valmistuu loppukeväästä

  Tilastokeskuksen lopullinen raportti yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosittaisesta työajasta valmistuu touko- tai kesäkuussa.

  Tilastokeskuksen verkkosivuille on lisätty tulosten ennakkotietoja vähitellen. Nyt sieltä voi katsoa myös yliopisto- ja tieteenalakohtaisia tietoja. Yliopistokohtaisessa vertailussa Helsingin kauppakorkeakoulu pitää kärkeä yhteensä 47 viikkotyötunnilla. Kaikkien yliopistojen keskiarvo on 43 h/vko. Tieteenaloittain tarkasteltuna työtahti on melko tasaista.

  Lisätietoja: www.tilastokeskus.fi -> Tilastot -> Tilastot aiheittain -> Tiede ja teknologia -> Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ajankäyttötutkimus.

  Kirsti Sintonen