ACATIIMI 2/12 tulosta | sulje ikkuna

Lägg ner finansministeriet

Det är någon i det här landet som tror på stora enheter. Vi ser det i debatten om hur många kommuner det ska finnas i Finland och vi ser det även i diskussionen om hur många universitet vi egentligen ska ha. Det som förbryllar mig är bristen på fokus i de här diskussionerna. Vi tar exemplet om kommundiskussionen, där Suomen Kuvalehti i januari avslöjade utkast till nya kommunkartor. Avslöjandet ledde till enorm diskussion — om hur många kommuner vi egentligen ska ha. Det som förvånade mig var från vilket ministerium de här planerna kom ifrån. De kom från finansministeriet, inte från inrikesministeriet eller kommunministerns tjänstemän. Borde inte de som bäst kan kommunerna leda utvecklingen i en så viktig fråga, inte de som bara sitter och räknar?

Jag bor i en liten kommun — Grankulla — och jobbar på Finlands ända självständiga handelshögskola, som inte heller hör till de största i landet. Det betyder att om det finns någon [på något ministerium] som tycker om stora enheter så är de mina motståndare. Jag tror nämligen på små, effektiva enheter. Det som är bekymmersamt är att jag inte vet vem som är den eventuella motståndaren. Om de som bestämmer på riktigt sitter på finansministeriet, men jag blir hänvisad till undervisnings- och kulturministeriet i högskolefrågor och till inrikesministeriet i kommunfrågor, leder inte motståndet någonvart.

I vår familj har min fru tagit hand om kommunpolitiken och fackförenings- och högskolepolitiken är mitt bord. Jag vet att min fru har varit med och tagit fram tydliga bevis och siffror över hur bra Grankulla skött sig. Detta material har naturligtvis skickats till inrikesministeriet och social- och hälsovårdministeriet. Tyvärr ser det ut som om bevismaterialet inte har någon effekt. Grankulla ska bort. Jag misstänker att kommunpolitikerna inte heller vet vilka deras motståndare är, eftersom de inte förhandlar med kartritarna på finansministeriet, utan med andra ministerier.

Den senaste hopslagningen av universitet är skapandet av det nya Konstuniversitetet. Nya sammanslagningar trots att vi än så länge väntar på riktigt tydliga synergieffekter från de tidigare hopslagningarna. I höstas kallade dessutom undervisnings- och kulturministeriet Hanken till sig för att höra hur en liten, självständig handelshögskola kan klara sig i framtiden. Vår rektor och styrelseordförande var mycket välförberedda och kunde lägga fram tydliga bevis och siffror över hur bra Hanken kommer att vara. Jag hoppas att de lade fram materialet för rätt ministerium.

För tänk om räknenissarna på finansministeriet räknat fel. De kan inte sätta siffror på människor och mänskliga faktorer. Däremot är deras makt mycket stor, alltför stor. Det här kan stå oss alla dyrt. Därför borde vi ändra på vår politiska struktur. Vi borde lägga ner finansministeriet. De övriga ministrarna kan dela på finansministeriets makt. Det här skulle återge oss möjligheten att påverka och skapa transparens. Då skulle vi komma ifrån den nuvarande konstellationen där finansministeriet går in och fattar de definitiva besluten, utan att diskutera med dem som verkligen drabbas av besluten om stora enheter.

Åke Finne
Skribenten är agronom, ekonomie doktor och lektor i marknadsföring vid Hanken

  • Artikkeli löytyy painetun lehden sivulta 41

ACATIIMI 2/12 tulosta | sulje ikkuna