2/16

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   

  Tutkimus- ja innovaationeuvoston koko pienenee edelleen

  Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN) ei ole kokoontunut lainkaan pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella. Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta oli lausuntokierroksella viime keväänä, mutta asia ei edennyt lausuntojen pohjalta.

  Nyt neuvostosta on yllättäen annettu uusi asetus, joka on riisuttu versio vuodentakaisesta. Aiemmassa versiossa neuvostolla oli yhdeksän tehtävää – uudessa vain kaksi. Sen tehtäviin kuuluu 1) tukea valtioneuvostoa pitkäjänteisesti tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteensovittamisessa sekä 2) seurata alan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia ja tehdä tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä aloitteita.

  Neuvoston puheenjohtajana toimii pääministeri, varapuheenjohtajina opetus- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri, jäsenenä on lisäksi yksi valtioneuvoston nimeämä muu ministeri. Näiden ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu viisi muuta jäsentä, jotka eduskunta nimittää vaalikaudeksi. Edellisessä asetusversiossa lueteltiin lisäksi pysyvinä jäseninä toimivat valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri sekä kansliapäälliköt OKM:stä ja TEM:stä. Koska uudessa asetuksessa ei ole mainintaa pysyvistä jäsenistä, ilmeisesti em. henkilöt nousevat viiden eduskunnan nimeämän jäsenen joukkoon.

  Uuden asetuksen myötä TIN:n laajapohjaisuus heikkenee. Vuodelta 2008 peräisin olevan asetuksen mukaan ”neuvoston jäsenten tulee edustaa laaja-alaisesti tutkimus- ja innovaatiotoiminnan asiantuntemusta, ja neuvostossa tulee olla edustettuina sen toimialan rahoittajat sekä tutkimus- ja kehitystyön suorittajat ja hyödyntäjät”. Tällaista kohtaa ei ole uudessa asetusversiossa.

  Sihteeristöä ei uudessa asetuksessa mainita lainkaan. Neuvoston asiat aiotaan valmistella valtioneuvoston kansliassa, OKM:ssä, TEM:ssä, Suomen Akatemiassa ja Tekesissä. Työskentelyn yhteensovittamista varten perustetaan valmisteluryhmä, joka koostuu kyseisten tahojen edustajista. Ryhmä toimii OKM:n johdolla.

  OKM on pyytänyt asetusluonnoksesta lausuntoja. Niiden määräaika oli 25.2. Asetuksen on määrä astua voimaan huhtikuun alusta.

  Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 11