2/16

 • pääsivu
 • sisällys
 • Liisa Laakso aloitti tämän vuoden alusta Tampereen yliopiston rehtorina. Sitä ennen hän oli Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani.

  Kysymys-vastaus Liisa Laakso

  Tampere3:n valmistelu etenee säätiömuotoisen yliopiston pohjalta. Tampereen yliopiston hallitus on linjannut yhdistymisneuvottelujen tavoitteeksi sen, että kaikissa uuden yliopiston päättävissä elimissä olisi yliopistoyhteisön edustus, kertoo rehtori Liisa Laakso.

  1) Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat yhdistymässä uudeksi yliopistoksi, jonka omistukseen Tampereen ammattikorkeakoulu siirtyy. Uuden yliopiston todennäköiseksi oikeushenkilömuodoksi on kaavailtu säätiöyliopistoa. Miksi?

  Tampereen yliopistossa olisi vahvaa kannatusta jatkaa julkisoikeudellisessa muodossa. Tampereen teknillisen yliopiston säätiöön on kuitenkin sitoutunut huomattava määrä yksityistä alkuperää olevaa pääomaa, jonka siirtämisen julkisoikeudelliseen yliopistoon pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen. Tämän vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö lähtee tänä keväänä käynnistyvässä valmistelutyössään siitä, että uusi yliopisto on toteutettavissa vain säätiömuodossa.

  2)Tampereen yliopistolla on pitkä perinne yliopistoyhteisöä edustavasta hallinnosta. Miten tämä aiotaan turvata säätiömallissa?

  Sekä yliopistokollegio että hallitus pitävät tärkeänä uuden yliopiston hallituksen koostumusta ja valintamenettelyä. Hallitus on linjannut yhdistymisneuvottelujen tavoitteeksi sen, että kaikissa uuden yliopiston päättävissä elimissä olisi yliopistoyhteisön edustus.

  3)Ammattikorkeakoulujen rehtorit ovat ottaneet julkisuudessa kantaa duaalimallin puolesta. Mikä on ammattikorkeakoulun rooli uudessa säätiöyliopistossa?

  Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston muodostama uusi yliopisto hankkisi Tampereen ammattikorkeakoulun omistukseensa. Käytännössä kyse olisi konsernista, joka suojelisi ammattikorkeakoulututkinnot nykyisen lainsäädännön mukaisina. Opetuksen päällekkäisyydet poistettaisiin ja taattaisiin joustavat opintopolut yliopisto-opiskeluun soveltuvista ammattikorkeakoulututkinnoista maisteritasolle. Hallinto- ja tukipalvelut on tarkoitus yhdistää.

  4) Miten Tampere3 suhteutuu yhteistyösopimukseen, jonka Tampereen, Turun ja Oulun yliopistojen rehtorit allekirjoittivat ennen joulua ja johon Jyväskylän yliopisto on liittynyt?

  Viiden yliopiston yhteistyösopimuksella on tarkoitus vauhdittaa työnjakoa. Kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea. Yhteistyön ja työnjaon edistäminen on toki tärkeätä myös "viisikon" ulkopuolella. Pienemmässä suhteellisen samankaltaisten monialayliopistojen muodostamassa ryhmässä on kuitenkin helpompi sopia asioista kuin kaikkien suomalaisten yliopistojen kesken. Tämä on pragmaattinen lähestymistapa.

  5) Miten Tampereen yliopisto toteuttaa yliopistorahoituksen leikkaukset?

  Toistaiseksi olemme voineet kattaa leikkauksia ylijäämillä. Yliopiston hallinto toimii erittäin tehokkaasti, karsittavaa ei paljon ole. Tutkimuksen ja opetuksen tueksi on tarkoitus panostaa entistä enemmän täydentävän rahoituksen hankkimiseen ja varainkeruuseen. Tampere3 toisi varmasti synergiaetuja, mikä auttaisi myös toimintojen rahoituksessa.

  Teksti Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 16