2/16

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Keskustelua

  Halutaanko yt-neuvotteluissa päästä vanhemmasta väestä?

  Acatiimissa 1/2016 oli käsitelty tutkimuslaitosten rahoitustilannetta ja myös Geologian tutkimuskeskuksen yt-neuvotteluja. Kirjoituksessa mainittiin, että irtisanomiset koskisivat lähinnä avustavaa henkilökuntaa. YT-neuvotteluissa oli tarkoitus vähentää henkilökuntaa kaikista henkilöstöryhmistä maksimissaan 90 henkilöä, koska oli odotettavissa, että GTK:n valtion budjetissa saamat määrärahat vähenevät vuonna 2016 viisi miljoonaa euroa.

  GTK:n strategia uusittiin täydellisesti ja muun muassa oma malminetsintä poistettiin organisaatiosta. Tilalle perustettiin hankkeita, joissa pyritään tekemään maksullista tutkimusta ulkopuolisille asiakkaille entistä enemmän ja kerätään ulkopuolisten tahojen ja omien aikaisempien malmitutkimusten tietoja myytäväksi ulkopuolisille malminetsintää maassamme harjoittaville yhtiöille. Maaperän malmipotentiaalin tutkimusta silti jatketaan lähinnä kirjoituspöytätyönä ja kartoitetaan vielä löytymättömien potentiaalisten malmiesiintymien löytymismahdollisuutta.

  Ennen YT-neuvotteluja GTK:n pääjohtaja Mika Nykänen painotti useaan kertaan, että GTK:ssa on "vääristynyt ikäjakauma". Niinpä 75 irtisanotun joukossa oli 57 yli 55-vuotiasta ja heistä kuusi yli 65-vuotiasta. Valtiolla on lain mukaan maksimieläkeikä 68 vuotta, ja mm. VM:n muutosturvasäännöissä kehotetaan tukemaan ikääntyneiden uran jatkumista, koska heillä on runsaasti tietotaitoa, joka vastavalmistuneilta puuttuu. Niinpä irtisanottujen joukossa ei ollut pelkästään avustavaa henkilökuntaa vaan myös akateemisesti koulutettuja mm. malmietsinnän johtotehtävissä toimineita FM- ja FT-tasoisia henkilöitä sekä diplomi-insinöörejä, jotka olivat lähellä eläkeikää. Uusien hankkeiden päälliköiksi valittiin nuoria 40:n molemmin puolin olevia henkilöitä. Johdosta ei kukaan tullut irtisanotuksi.

  GTK:n johto käytti YT-menettelyä "vääristyneen ikäjakauman" korjaamiseen ja käytännön malminetsinnän lopettamiseen, mistä johtuen ikääntyneitä malmigeologeja ja insinöörejä irtisanottiin. Muutamat heistä suuttuivat asiasta niin, että irtisanoivat itsensä päästäkseen eroon GTK:sta mahdollisimman nopeasti eikä kuuden kuukauden irtisanomisajalla, kuten 20-40 vuotta valtiolla työskennelleelle kuuluu. Ilmeisesti oli kysymyksessä jo ennen YT-neuvottelujen alkamista tehty päätös irtisanoa vanhempia viran- ja toimenhaltijoita "vääristyneen ikäjakauman" korjaamiseksi, mikä on mielestäni ikäsyrjintää ja rikoslaissa tuomittavaa menettelyä.

  Yksityisissä firmoissa tällaista ehkä voi tehdä, mutta ei Suomen valtion sektoritutkimuslaitoksissa, jotka eivät ole liikeyrityksiä, vaikka niistä sellaisia kovasti yritetään tehdä. GTK ei ole firma, eivätkä myöskään yliopistot ole firmoja. Tässä suhteessa nykyinen hallitus luo työllisyyden sijasta työttömyyttä huolimatta nk. Muutosturvaperiaatteesta, jonka avulla vain murto-osa irtisanotuista tulee työllistettyä. Hallituksen käyttämä rakennemuutos-sana tarkoittaa todellisuudessa rationalisointia ja saneerausta valtionhallinnossa, jonka tuloksena tuhannet ihmiset menettävät työpaikkansa ja valtio menettää maineensa hyvänä ja luotettavana työnantajana.

  Kari Kojonen, FT
  Irtisanottu erikoistutkija 66 v
  Dosentti (HY) malmimineralogia


  • Painetussa lehdessä sivu 45