2/16

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 12.2.2016

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: opetus- ja kulttuuriministeri, valtiovarainministeri, HY:n johto, TaY:n johto, Aalto-yliopiston rehtori, Sivistystyönantajat, SYL :n puheenjohtaja.
  • Hyväksyi liiton lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta.
  • Päätti tukea Sture Fjäderin uudelleenvalintaa Akavan puheenjohtajaksi.
  • Käsitteli työmarkkinatilannetta.
  • Käsitteli T3-hanketta.
  • Asetti vaalitoimikunnan valmistelemaan vuonna 2016 suoritettavia liiton luottamushenkilövaaleja.
  • Valtuutti työvaliokunnan antamaan lausunnon valtioneuvoston asetuksesta tutkimus- ja innovaationeu-vostosta sekä korkeakoulukeksintölain uudistamistarpeista.
  • Merkitsi tiedoksi, että liitto on yhtenä järjestäjänä 9.5. Tieteiden talossa järjestettävässä tutkimuseettisessä seminaarissa Vilppiä vai ei?

  YLL:n hallitus 11.12. 2015

  • Sai selvityksen yleisestä neuvottelutilanteesta ja kävi keskustelua mm. maan hallituksen kaavailemista pakkolaeista, paikallisesta sopimisesta, palkkausjärjestelmän ja vuosittaisen kokonaistyöaikamallin toimivuudesta.
  • Sai selvityksen OKM:n toteuttaman yliopistouudistuksen vaikuttamisarvioinnin etenemisestä aikataulusta.
  • Merkitsi tiedoksi OKM:n korkeakoulusektorin rakenteiden uudistamisen seurantaryhmän perustamisen.
  • Kävi keskustelua OKM:n tutkijanuratyöryhmän raportista. Raportti painottuu mm. tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraan ja työllistymiseen. Tutkijauratyöryhmätyön yhteydessä selvitettiin yliopistojen neliportaisen tutkijanurapolkumallin toimivuutta ja siitä ilmestyy vielä erillinen raportti.
  • Merkitsi tiedoksi ammattikorkeakouluja yliopistosektorin yhteisen Korkeakoulupäivän pe 18.3.2016. Seminaarin aiheina ovat korkeakoulutuksen kehittäminen, johtaminen korkeakoulujen kilpailutekijänä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkitys yhteiskunnalle.
  • Kuultiin YLL:n kustantamo Finn Lecturan kuulumiset ja merkittiin tiedoksi kustantamon 30-vuotisjuhlavuoden juhlakiertue (http://www.finnlectura.fi/juhlavuosi.html).
  • Painetussa lehdessä sivu 46