Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 10.2.2017

 • Sai selvityksen työehtosopimuksen mukaisten työryhmien työskentelystä ja kävi vilkkaan keskustelun mm. palkkausjärjestelmän kehittämisestä.
 • Kartoitti työehtosopimuksen soveltamiseen liittyviä erimielisyyksiä.
 • Sai selvityksen henkilöstöjärjestelyistä Lappeenrannassa LUT :n hankkiessa kieli- ja viestintäopintojen opetuksen ammattikorkeakoulu Saimiasta.
 • Keskusteli lakiluonnoksesta korkeakoulujen opetusyhteistyön lisäämiseksi. Kriittisiksi asioiksi nousivat epäselvyys laajan opetusyhteistyön tuottamasta osaamisesta, uhka yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen osaamistavoitteiden yhdenmukaistamisesta, uhka säästöjen hakemisesta osaamistavoitteiden kustannuksella, opiskelijoiden valinnanvapaus sekä uudistuksen henkilöstövaikutukset, joista toistaiseksi puuttuu arviointi kokonaan.
 • Keskusteli korkeakoulutuksen koulutusviennin linjauksista. YLL korostaa mm. henkilöstön koulutusvientiosaamisen lisäämistä, kansainvälistymisen vaatimia kieliopintoja ja kielipalveluita, opettajankoulutuksen kehittämistä sekä opettajien tekemää tutkimusta kautta linjan. Yliopistojen johtamiskulttuurin todettiin paikoitellen hidastaneen opetuksen ja oman työn kehittämistä.
 • Jatkoi opettajan uramallin valmistelua.
 • Keskusteli rinnakkaisjärjestäytymisen edistämisestä akavalaisten liittojen välillä.

Tieteentekijöiden hallitus 17.2.2017

 • Päätti kirjastotyöryhmän, nuorempien tutkijoiden työryhmän, opetus- ja tutkijanuratyöryhmän sekä kansainvälisen verkoston kokoonpanosta.
 • Vahvisti liiton kokonaisjäsenmääräksi vuoden alussa 7 082.
 • Sai selvityksen Sivistystyönantajien, JUKO :n, Pardian ja JHL:n 6.2. järjestämästä Sovitaan paikallisesti -seminaarista.
 • Keskusteli opetuksen järjestämistä ja koulutusvastuita muuttavasta yliopistolain uudistuksesta, johon liitto on suhtautunut kriittisesti.
 • Päätti tiedottaa jäsenille TJS -opintokeskuksen käynnistämästä ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tukemasta, apurahalla työskenteleville tutkijoille suunnatusta työhyvinvointihankkeesta.
 • Päätti tukea Jyväskylän yliopistossa valmisteilla olevaa Kestävän työn käytännöt akateemisessa tietotyössä -hanketta, jossa tutkitaan mm. esimiestyötä ja johtamista sekä työuria ja työkyvyn ylläpitämistä.

Professoriliiton hallitus 10.3.2017

 • Hyväksyi tilinpäätöksen liiton valtuustolle edelleen esitettäväksi.
 • Käsitteli alustavan vuosikertomuksen vuodelta 2016.
 • Käsitteli ajankohtaista työmarkkinatilannetta.
 • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon sivistysvaliokunnalle yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arvioinnista.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: työministerin erityisavustajat, Itä- Suomen yliopiston johto, Luonnonvarakeskus LUKE n johto, SYL , sivistysvaliokunta ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto.
 • Totesi, että opetus- ja kulttuuriministeriön sekä korkeakoulujen yhteinen Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyö on alkanut.


Painetussa lehdessä sivu 50