Pääviestit kehysriiheen

Maan hallitus kokoontuu kehysriiheen ja puolivälitarkasteluun 24.-25. huhtikuuta. Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto ovat koostaneet vaikuttamisen pääviestit.

Yliopistojen pääomittamiseen miljardi euroa

Kansliapäällikkö Anita Lehikoisen johtama lisärahoitustyöryhmä on valmistellut malleja osoittaa lisäresursseja tutkimus- ja innovaatiotoimintaan mm. yliopistojen pääomittamisen kautta.

Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton mielestä yliopistojen pääomittamisen tulisi olla 1 miljardin euron luokkaa ennen kuin sillä olisi oikeasti vaikutusta. 1 miljardi pääomaan tarkoittaa 3 %:n tuotolla 30 miljoonaa euroa vuosittain, joka on esim. saman verran kuin Helsingin yliopiston apteekkirahojen leikkaus.

Perustutkimus on innovaatioiden pohja

OECD tekee maa-arviota suomalaisesta innovaatiojärjestelmästä. Alustavia tuloksia kuultiin OKM:n ja TEMin järjestämässä seminaarissa 8. helmikuuta. Niiden tietojen valossa raportti vaikuttaa melko innovaatiokeskeiseltä ja painottaa yritysvetoista t&k yhteistyötä.

Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto muistuttavat, että perustutkimus on kaikkien innovaatioiden perusta. Rahoitusleikkaukset ovat vieneet Tekesiltä noin 130 miljoonaa ja on oikein, että sen tutkimusrahoitusta lisätään, mutta tätä ei voi tehdä perustutkimuksen rahoitusaseman kustannuksella.

OECD-raportti korostaa yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön lisäämistä. Yhteistyö on tärkeää, mutta se on jo nyt Suomessa kattavinta maailmassa.

Hanke- ja kärkirahoitukset aiheuttavat byrokratiaa

Suora perusrahoitus vaikuttaa parhaiten yliopistojen toimintaedellytysten parantamiseen. Erilaiset hankerahat ja kärkihankkeet lisäävät byrokratiaa ja vievät tutkijoiden työaikaa pois itse tutkimuksen tekemiseltä. Liitot ovat tehneet esityksen yliopisto- ja tutkimusrahoituksen uudistamiseksi ”Vähemmän byrokratiaa, enemmän laatua ja vaikuttavuutta”.Painetussa lehdessä sivu 12