Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 12.2.2021

 • Käsitteli akateemisten johtajien rekrytointia liiton selvityksen pohjalta.
 • Käsitteli tekijänoikeusasioita.
 • Käsitteli liiton talousasioita.
 • Sai selvityksen tutkijanuratyöryhmän, autonomiaselvityksen seurantaryhmän ja avoimen tieteen seurantaryhmän toiminnasta.
 • Merkitsi tiedoksi VTT:n ja TAU :n tekemän selvityksen yliopistojen ja yritysten välisestä yhteistyöstä.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Sivista, Taideyliopiston johto.
 • Merkitsi tiedoksi, että Helsingin yliopisto on hakenut valituslupaa professorin irtisanomista (tuta-perusteilla) koskevassa asiassa S19/1903.
 • Merkitsi tiedoksi keväällä järjestettävän webinaarisarjan.

Professoriliiton hallitus 5.3.2021

 • Kävi keskustelun Yliopistoautonomiaselvityksestä. Liiton hallituksen mukaan selvitys kiistattomasti osoittaa, että yliopistoyhteisön vaikuttamismahdollisuuksia on lisättävä. Hyvän, akateemisesti uskottavan johtamisen lisäksi tarvitaan osallistavammat johtosäännöt ja yliopistolain muutos.
 • Hyväksyi liiton tilinpäätöksen esitettäväksi valtuustolle.
 • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.
 • Hyväksyi liiton alustavat TES-tavoitteet.
 • Hyväksyi liiton linjaukset akateemisten johtajien rekrytoimisesta esitettäväksi valtuustolle.
 • Hyväksyi liiton kuntavaalitavoitteet.
 • Kävi saatekeskustelun kehysriihikannanotosta.
 • Sai selvityksen HERSC in (Higher Education and Research Standing Committee) kokouksesta.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Suomen Akatemia, yliopistojen digivision hankejohtaja, sivistysvaliokunta, OKM, Sivista, LY :n johto.

Tieteentekijöiden hallitus 19.2.2021

 • Kuultiin katsaus alkuvuoden vaikuttamistyöhön ja sen teemoihin. Todettiin, että kuntavaaliteesimme ovat saaneet hyvän vastaanoton. Ehdokkaita on jo ilmoittautunut liiton kuntavaalisivuille.
 • Educa-messuilla järjestetty koulutusvientiseminaari yhdessä OAJ :n, Loimun ja Professoriliiton kanssa keräsi runsaasti osallistujia.
 • Uusi yliopistokierros on käynnistynyt Teams-keskusteluina toiminnanjohtajan johdolla.
 • Käytiin läpi liiton some-ohjeet ja kriisiviestintälinjaukset.
 • Yliopistojen autonomiaselvityksestä valmistuu raportti helmikuun loppuun mennessä, ja sitä tullaan käsittelemään liiton hallituksessa.
 • Kuultiin edunvalvontajohtajan katsaus yliopistosektorilta jäsenten kannalta merkittäviin ratkaisuihin.
 • Asetettiin liiton työryhmät: Informaatioala ja avoin tiede sekä Nuoremmat tutkijat. TES-työryhmä asetetaan syksyllä.
 • Käsiteltiin Tieteentekijöiden työryhmän esitystä avoimen tieteen ohjelmaksi. Käytiin läpi yhdistysten velvoitteet ja aikataulut liiton säännöissä. Toiminnan tueksi valmistuu keväällä yhdistyskäsikirja.

YLL:n hallitus 19.2.2021

 • Sai selvityksen ajankohtaisista neuvottelu- ja koulutuspoliittisista asioista.
 • Sai selvityksen OAJ :n järjestörakenteen kehittämisprojektin ajankohtaisesta vaiheesta ja päätti kannoistaan projektin ajankohtaisiin kysymyksiin.
 • Sai selvityksen Acatiimin uudistusprojektin vaiheesta ja päätti kannoistaan aiheeseen liittyen.
 • Merkitsi tiedoksi YLL:n Kielikeskuswebinaarin ja aktiivitoimijoiden seminaarin ohjelmat.
 • Sai selvityksen eri yliopistojen keskeisistä edunvalvontakuulumisista.


Painetussa lehdessä sivu 54