3/13

 • pääsivu
 • sisällys
 • Professori Dominique Surel luennoi intuitiosta ja älykkyydestä helmikuussa Espoon Dipolissa.

  Ennakkoluulot estävät intuition tutkimista

  — Tiedostamaton mielemme on laiminlyöty sekä koulutuksessamme että yhteiskunnassamme, intuitiosta väitellyt professori Dominique Surel totesi Suomen vierailullaan. Ensimmäinen intuition opettamista käsittelevä väitöskirja on tekeillä Aalto-yliopistossa.

  Kaksoissysteemimalli jakaa ajattelun kahteen erilliseen prosessiin: tiedostamattomaan intuitiiviseen (systeemi 1) ja tietoiseen rationaaliseen (systeemi 2), Surel totesi.

  Intuitiivista ajattelua on käytetty jo vuosituhansia. Aristoteles viittasi puheissaan intuitioon, Spinozan mukaan intuitio on korkein tiedon lähde. Intuitio yhdistää rationaalisen ajattelun, muistin, logiikan ja alitajunnan.

  — Koulutuksemme on rakentunut kuitenkin niin, että pääosassa on systeemi 2, rationaalinen mieli, vaikka suurin osa Nobel-palkituista kertoo, että intuitiolla on ollut tärkeä rooli heidän töissään.

  Viimeisen 20 vuoden aikana intuitio on ollut laajan tutkimuksen kohde maailmalla. Aalto- yliopiston tutkija Asta Raami tekee väitöskirjaa intuition opettamisesta. Raamin mukaan Suomessa ollaan 30 vuotta Amerikkaa jäljessä intuitio-tutkimuksen suhteen.

  Olemme vielä paljolti ennakkoluulojen asteella.

  — Intuition ymmärtämisen vaikeus on usein johtanut sekä mystifiointiin että käsitykseen intuitiosta jonkinlaisena ennustamisena, selvänäköisyytenä tai täydellisesti selittämättömänä ilmiönä, Raami toteaa.

  Mielenkiintoinen tutkimustulos onkin, että ihmisellä on taipumus ajatella ensin intuitiivisesti. Tätä seuraa rationaalinen ajattelu, viiveellä. Surellin mukaan tietoinen mielemme on erittäin vahvasti dominoiva. Se kiirehtää nopeasti torjumaan ja selittämään pois intuitiivisen mielen tuottaman ajatuksen. Moni ihminen voi elää illuusiossa, että hänellä ei ole intuitiivisia kykyjä. Asta Raamin mukaan nämä kyvyt ovat kuitenkin samalla tavalla kehitettävissä olevia kuin muutkin kyvyt ja tarvitsevat harjoitusta, jotta niitä voidaan hyödyntää.

  USA:n armeija hyödyntää intuitiota

  Suomessa kuulostaisi täysin utopistiselta ajatukselta, että armeija pyrkisi valjastamaan intuition mahdollisuuksia omaan käyttöönsä. Amerikassa ei.

  — USA:n armeija käytti 25 miljoonaa dollaria ja palkkasi parhaat tiedemiehet ja fyysikot asialle. Tuloksena on CRV eli kontrolloidun kaukokatsomisen -menetelmä, Surel kertoi.

  — Tämä metodologia on kaikille mahdollinen ja sen käyttö tapahtuu päivätajunnan tilassa.Menetelmässä tietoinen mieli pidetään aktiivisena, niin että tiedostamattomalle mielelle jää tilaa toimia. CRV:n avulla ihminen voi saada tietoa paikasta, mitä hän ei näe fyysisillä silmillään.

  — Armeijan käyttötarkoitus menetelmälle on tietenkin vakoilu, mutta itse opetan menetelmää käyttäen kirjekuoressa olevia kuvia, joita osallistujat tutkivat sananmukaisesti ”sielunsa silmin”.

  Kun alamme käyttää menetelmää, aivot rakentavat uusia neuroneja ja hermoyhteyksiä, ja intuitiivinen älykkyytemme vahvistuu, Surel kertoi.

  Aallossa kurssitettu myös opettajia

  Asta Raami on yhdessä intuitiotutkija Samu Mielosen kanssa valmentanut Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorion Coaching Creativity -kursseilla vuosien 2004—2012 aikana noin 200 opiskelijaa intuition harjoittamisessa.

  — Neljältä viimeisimmiltä kurssilta olemme keränneet aineistoa systemaattisesti. Käytimme intuition kehittämisessä apuna mm. mielikuvaharjoituksia, meditaatiota, tietoista keskittymistä, ajattelun suuntaamista mielikuvilla ja kysymyksillä, havannointiharjoituksia, hengitysharjoituksia, rentoutumista ja koetun reflektointia.

  — Kurssin lopussa opiskelijoiden suhtautuminen intuitioon avartui. Tutkimustuloksemme tukevat alan kirjallisuutta siinä, että tietoisilla intuitioharjoitteilla voidaan auttaa opiskelijoita tiedostamaan, aktivoimaan ja kehittämään omia intuitiivisia prosesseja.

  Asta Raami piti viime vuonna intuition kehittämisen kurssin myös Aalto-yliopiston opettajille, ja teki opettajille myös follow up -kyselyn noin puoli vuotta kurssin jälkeen.

  — Suurin osa oli kurssin jälkeen itse löytänyt täysin uusia menetelmiä oman intuitionsa hyödyntämiseen, osa kuvasi että "niitä vain tulee, yllättävästi, ihan itsestään".

  Heidän joukossaan oli henkilöitä, jotka olivat hyvin intuitiivisia ja käyttäneet intuitiota vuosia ja vuosikymmeniä. Osa niistä jotka eivät olleet löytäneet, toivoivat kovasti löytävänsä.

  — Tämä voi viitata siihen, että kun tietoisesti annamme intuitiolle tilaa, niin se alkaa avautua meille.

  Raamin mukaan intuition harjoittamisella on laajempiakin vaikutuksia.

  — Uskon, että intuitiota tietoisesti hyödyntävät ihmiset kykenevät joustavampaan ja kokonaisvaltaisempaan ajatteluun.

  teksti Tuula-Maria Ahonen
  kuva Jari Peltoranta

  • Painetussa lehdessä sivu 36