3/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 8.3.2013

  • Merkitsi tiedoksi, että liiton johto on tavannut Hankenin johdon ja Taideyliopiston johdon.
  • Sai tiedoksi liiton antaman tiedotteen minitutkinnoista. Liitto katsoo, että yliopistollisten korkeakouludiplomien kokeilua ei ole syytä käynnistää.
  • Päätti liiton neuvottelutavoitteista.
  • Hyväksyi vuoden 2012 tilipäätöksen esitettäväksi valtuustolle.
  • Keskusteli maan hallituksen puolivälitarkastelusta ja kehysbudjetista.
  • Sai tiedoksi, että työmarkkinajärjestöt ovat päässeet sopimukseen kolmesta koulutuspäivästä.
  • Keskusteli tutkimus- ja opetushenkilöstöön kohdistuvista uhista ja päätti jatkotoimenpiteistä.
  • Totesi, että professoriksi tulee valita ainoastaan tieteellisesti/taiteellisesti pätevä henkilö. Kelpoisuuden tulee perustua vertaisarviointiin.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 22.3.2013

  • Käsitteli yliopistosektorin neuvottelutavoitteita ja piti hyvänä tavoitteena muun muassa vaativuuslisän muuttamista välitasoksi
  • Hyväksyi tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen liittokokoukselle esitettäviksi. Tilikauden ylijäämä oli 303 624 euroa.
  • Päätti liittokokoukselle esitettävästä selvityksestä koskien vastuullista sijoittamista
  • Päätti liiton lausunnon linjoista Monipuoliset ja sujuvat opintopolut -selvityksestä. Kahden vuoden diplomitutkinnoille ei nähty tarvetta.
  • Käsitteli apurahansaajien vakuutustilannetta, vakuutetuista apurahoista 18 % on yliopistojen myöntämiä
  • Keskusteli liiton logon uusimisesta ja päätti, että nykyistä logoa korkeintaan hieman päivitetään.
  • Painetussa lehdessä sivu 46