3/16

 • pääsivu
 • sisällys
 • Myös määräaikaisella työsopimuksella työskentelevät voivat olla tukikelpoisia EGR:n toimenpiteisiin, kertoo neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa.

  Kysymys - vastaus Outi Viljamaa

  Yliopistoista irtisanotuille haetaan tukea Euroopan globalisaatiorahastosta. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee EGR-hakemusta. Komission edustajat ovat näyttäneet Suomen tukihakemukselle alustavasti vihreää valoa, kertoo neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa TEM:stä.

  1) Mistä syntyi idea hakea EGR -rahaa yliopistoista irtisanottaville?

  Kun tieto Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yt-neuvotteluista tuli, aloimme heti työ- ja elinkeinoministeriössä selvittää, olisiko Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) kriteerien mahdollista täyttyä myös tässä Suomen julkista sektoria koskevassa rakennemuutostilanteessa. Euroopan globalisaatiorahastoa on mahdollista soveltaa globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten lisäksi myös silloin, kun irtisanomisia tapahtuu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin seurauksena ja irtisanomisten määrä ylittää 500 henkilöä. Näiden kriteerien valossa käynnistimme alustavat neuvottelut Euroopan komission rahastosta vastaavien henkilöiden kanssa.

  2) Tämä on ensimmäinen kerta, kun EGR -rahaa haetaan julkiselta sektorilta irtisanottujen tukitoimenpiteisiin. Miten arvelette EGR :n suhtautuvan asiaan?

  Tilanne on uudenlainen, mutta komission edustajat ovat näyttäneet alustavasti vihreää valoa Suomen hakemukselle. Tukihakemus on siitä näkökulmasta perusteltu, että kansainvälinen talouskriisi on vaikuttanut Suomen vientiin vahvasti ja sitä kautta keskeisten teollisuudenalojen pärjäämiseen, mikä taas puolestaan on näkynyt meillä mm. julkisen sektorin leikkauksina. Nämä perusteet ovat vaikuttaneet tähän mennessä ilmaistuun komission myönteiseen suhtautumiseen.

  3) Alkuvaiheessa puhuttiin, että tukea haetaan vain pääkaupunkiseudun yliopistoista irtisanottaville. Onko nyt tulossa muitakin yliopistoja mukaan?

  Kun neuvottelimme komission kanssa EGR-hakemuksen valmistelun käynnistämisestä, siinä vaiheessa esillä olivat lähinnä HY ja Aalto-yliopisto. Neuvotteluissa tuotiin esiin myös irtisanomisten vaikutus jo ennestään haasteelliseen työllisyystilanteeseen Uudellamaalla, jossa korkeasti koulutettuja työttömien osuus on noussut yhtäjaksoisesti jo 46 viimeistä kuukautta. Olemme kuitenkin tietoisia myös muiden alueiden haasteellisista tilanteista ja selvitämme parhaillaan, olisiko myös muiden yliopistojen irtisanomiset mahdollista sisällyttää EGR-hakemukseen siten, että EGR:n kriteeristö edelleenkin täyttyisi myös komission arvion mukaan.

  4) Millaisia palveluja rahoituksen avulla voitaisiin tarjota yliopistoista irtisanotuille?

  Euroopan globalisaatiorahastosta myönnetään suurissa rakennemuutostilanteissa tukea aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin, kuten erilaisiin valmennuksiin, koulutuksiin, liikkuvuuden edistämiseen, palkkatukeen ja starttirahaan. Olemme jo kokoontuneet kertaalleen eri toimijoiden kanssa pohtimaan sopivia palvelukokonaisuuksia tässä tilanteessa ja jatkamme tätä työtä yhdessä seuraavien viikkojen aikana. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa räätälöityjä palvelukokonaisuuksia, joiden avulla mahdollisimman moni työnsä menettävä löytäisi uuden ratkaisun, työn tai koulutuksen.

  5) Koska hakemus lähtee ja koska päätös on odotettavissa?

  EGR-hakemus on tarkoitus lähettää todennäköisesti loppukevään aikana. Jokainen EU:n jäsenmaasta tuleva hakemus käsitellään yhteispäätösmenettelyn mukaisesti Euroopan komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa, mihin prosessiin kuluu aikaa arviolta 67 kuukautta. Lopullinen päätös tulisi varmaankin vasta loppuvuodesta, mutta toki irtisanottujen tukitoimet on voitu aloittaa kansallisen muutosturvan toimintamallin mukaisesti jo heti yt-neuvotteluiden alkaessa.

  Teksti Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 18