3/16

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  YLL:n hallitus 12.2.2016

  • Sai selvityksen yleisestä neuvottelutilanteesta ja kävi keskustelua mm. maan hallituksen kaavailemista pakkolaeista, paikallisesta sopimisesta, palkkausjärjestelmän ja vuosittaisen kokonaistyöaikamallin toimivuudesta.
  • Sai selvityksen OKM:n toteuttaman yliopistouudistuksen vaikuttamisarvioinnin etenemisestä aikataulusta.
  • Merkitsi tiedoksi OKM:n korkeakoulusektorin rakenteiden uudistamisen seurantaryhmän perustamisen.
  • Kävi keskustelua OKM:n tutkijanuratyöryhmän raportista. Raportti painottuu mm. tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraan ja työllistymiseen. Tutkijauratyöryhmätyön yhteydessä selvitettiin yliopistojen neliportaisen tutkijanurapolkumallin toimivuutta ja siitä ilmestyy vielä erillinen raportti.
  • Merkitsi tiedoksi ammattikorkeakouluja yliopistosektorin yhteisen Korkeakoulupäivän pe 18.3.2016. Seminaarin aiheina ovat korkeakoulutuksen kehittäminen, johtaminen korkeakoulujen kilpailutekijänä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan
  • Sai katsauksen YLL:n omistaman kustantamo Finn Lecturan ajankohtaisiin asioihin ja merkitsi tiedoksi kustantamon 30-vuotisjuhlavuoden juhlakiertueen (http://www.finnlectura.fi/juhlavuosi.html).

  Professoriliiton hallitus 11.3.2016

  • Käsitteli neuvottelutilannetta.
  • Käsitteli yliopistojen ja tutkimuslaitosten YT-tilannetta.
  • Käsitteli Tampere3-hanketta.
  • Sai tiedoksi liiton palkkaselvityksen.
  • Käsitteli liiton talousasioita.
  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, valtiovarainministeri Alexander Stubb, EK:n Riikka Heikinheimo ja Jari Konttinen sekä Sivistystyönantajien Heikki Holopainen, Unifin toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, HY:n Jukka Kola, Keijo Hämäläinen ja Esa Hämäläinen, VY:n Jari Kuusisto.
  • Merkitsi tiedoksi seuraavat liiton antamat lausunnot: lausunto tutkimus- ja innovaationeuvostosta ja lausunto korkeakoulukeksintölaista.

  Tieteentekijöiden hallitus 18.3.2016

  • Keskusteli ns. kilpailukykysopimuksesta ja siihen liittyen työajasta ja paikallisesta sopimisesta.
  • Kävi läpi eri yliopistoissa meneillään olevia ja päättyneitä yhteistoimintaneuvotteluja.
  • Keskusteli Sivistystyönantajien suosituksesta, jonka mukaan yliopistojen tulisi lisätä uusiin työsopimuksiin seuraava tekijänoikeuslauseke: "Työsuhteen aikana ja sen johdosta tehtyjen sekä luotujen teosten ja muiden tekijänoikeuslaissa tarkoitettujen suojan kohteiden kaikki taloudelliset oikeudet, mukaan lukien muunteluoikeus ja luovutusoikeus toiselle, siirtyvät työnantajalle ja säilyvät tällä työsuhteen päätyttyä ilman eri korvausta." Hallitus piti lauseketta ongelmallisena sekä tutkimuseettiseltä että tieteen kansainvälisten pelisääntöjen kannalta.
  • Päätti kevätliittokokoukselle esitettävästä vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.
  • Painetussa lehdessä sivu 50