3/16

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Turun yliopisto suosittelee tutkijoilleen tutkimusaineistojen avaamista

  Turun yliopisto haluaa edistää tutkimusaineistojen vapaata saatavuutta ja hyödyntämistä julkaisemansa datapolitiikan avulla. Datapolitiikka määrittelee digitaalisessa muodossa olevien tutkimusaineistojen keräämisen, käytön ja hallinnan yhteiset pelisäännöt Turun yliopistossa.

  -Tutkimusaineistojen avaaminen edesauttaa niiden hyödyntämistä ja tätä kautta tutkimuksen vaikuttavuutta. Avoimuus on tärkeää myös tieteen luonteeseen kuuluvan verifioinnin, tutkimusten toistettavuuden kannalta, vararehtori Kalle-Antti Suominen sanoo.

  Kansallisella tasolla opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on vuoteen 2017 mennessä johtava maa tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa.

  Turun yliopiston datapolitiikkaa on valmisteltu syksyn 2015 aikana. Siihen on kerätty kommentteja yliopistoyhteisöltä, ja aiheesta on järjestetty keskustelutilaisuuksia.

  Datapolitiikassa todetaan muun muassa, että julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa. Avoimuutta voidaan rajoittaa vain perustelluista syistä.

  Digitaalinen tutkimusaineisto voi käsittää esimerkiksi mittaustuloksia, tilastoja, kuvia, tallenteita, haastatteluiden litterointeja, kyselyaineistoja tai kenttätyöhön perustuvia havaintoja.

  Tutkijoille rakennetaan datanhallinnan infrastruktuuri, joka käsittää datan tuottamista, käyttöä ja jakamista tukevia työvälineitä.

  - Tutkijat saavat vastauksia esimerkiksi lainsäädännöllisiin tai eettisiin kysymyksiin varta vasten perustetusta palveluverkostosta, joka kokoaa eri alojen asiantuntijoita yliopistosta. Aineistojen avaamisesta tullaan järjestämään myös koulutuksia ja ohjeistusta, yliopiston kehitysjohtaja Riitta Mustonen sanoo.

  Mustonen korostaa tutkimusaineistojen avaamisessa aineistonhallintasuunnitelman merkitystä. Suunnittelussa voi käyttää esimerkiksi OKM:n Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT ) hankkeessa luotua Tuuli-palvelua. Yliopisto suosittelee aineistojen avaamiseen olemassa olevia tallennuspaikkoja, CSC :n tarjoamaa IDA - palvelua.

  • Painetussa lehdessä sivu 30