Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 10.3.2017

 • Merkitsi tiedoksi seuraavat tapaamiset: Unifi, Suomen Akatemian pääjohtaja, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimitusjohtaja, Tekesin johto, TY:n osaston tapaaminen kansanedustajien kanssa, ISY :n osaston edustajien tapaaminen kansanedustajien kanssa.
 • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta.
 • Keskusteli professori-johdannaisten nimikkeiden käytöstä ja siihen liittyvistä kirjelmistä.
 • Hyväksyi vuosikertomuksen esitettäväksi valtuustolle.
 • Käsitteli liiton palkkaselvitystä.
 • Keskusteli maan hallituksen puolivälitarkastelusta ja kehysriihestä ja merkitsi tiedoksi liiton toimenpiteet.
 • Kävi lähetekeskustelun liiton lausuntoa varten OKM:n ehdotuksesta laadullisen työllistymisen sisällyttämisestä korkeakoulujen rahoitusmalleihin.
 • Asetti vaalitoimikunnan.

Tieteentekijöiden hallitus 24.3.2017

 • Keskusteli Oulun yliopistossa alkaneista yhteistoimintaneuvotteluista.
 • Päätti liiton kevätliittokokoukseen lähetettävistä asioista.
 • Linjasi liiton kantaa OKM:n lausuntopyyntöön laadullisen työllistymisen sisällyttämiseksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin.
 • Keskusteli liiton linjauksista Suomen Akatemian toimikuntatyön kehittämiseksi.
 • Pohti Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry:n ja rasisminvastainen tutkijaverkosto Rasterin järjestöille lähettämää tukipyyntöä inhimillisen turvapaikan saannin takaamiseksi. Keskustelussa todettiin, että liitto edustaa kansainvälistä ammattikuntaa ja voisi siten olla jollain tavalla tukemassa asiaa.

YLL:n hallitus 31.3.2017

 • Kokoukseen osallistui YLL-yhdistysten puheenjohtajia ja hallituksen jäseniä.
 • Keskusteli tulevan TES-neuvottelukierroksen tavoitteista. Työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 asti.
 • Sai selvityksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kielikeskuksen siirtymisestä Saimaan ammattikorkeakoulun Saimiaan. Todettiin, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työaikajärjestelmät ja palkkausjärjestelmät eroavat merkittävästi toisistaan.
 • Sai selvityksen suunnitelluista lainsäädännön muutoksista opetusyhteistyön laajentamiseksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. YLL ei kannata yhteistyön avaamista suunnitellussa laajuudessa.
 • Sai selvityksen OKM Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyöstä.
 • Merkitsi tiedoksi YLL:n lausunnon 20.3.2017 eduskunnan sivistysvaliokunnalle yliopistolakiuudistuksen vaikutuksista ja kävi keskustelua yliopistojen yhteistoimintakulttuurista.
 • Hyväksyi liiton tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja budjetin esitettäväksi liittokokoukselle.
 • Keskusteli omistamansa kustantamo Finn Lecturan toimintavuodesta ja päätti täydentää yhtiön hallitusta.
 • Päätti osallistumisesta pohjoismaisten yliopistojärjestöjen Nordiskt möte -seminaariin Oslossa 7.–9.6.


Painetussa lehdessä sivu 50