Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 16.3.2018

 • Sai selvityksen työehtosopimusneuvotteluiden kulusta. Työnantaja kieltäytyi neuvottelemasta työntekijäpuolen tavoitteista aina sopimuskauden loppuun asti. Sopimus syntyi toisen sovintoehdotuksen tultua hyväksytyksi 6.3.2018.
 • Sai selvityksen Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyn selvittämisestä. Nykyiset tutkinnot ja duaalimalli säilyvät Oulussa. Hallitus keskusteli kokemuksista yliopistojen ja amkien yhteistyöstä, niiden rahoitusmalleista sekä hanke- ja täydentävän rahoituksen aiheuttamasta työmäärästä.
 • Kävi keskustelun korkeakouluvision työryhmien työskentelystä. Tiekarttakokouksia on pidetty ja 5 teemaryhmää työstää kehittämisohjelmia.
 • Suunnitteli YLL-seminaarin 13.– 14.8.2018 ohjelmaa.

Tieteentekijöiden hallitus 23.3.2018

 • Keskusteli Akavan Monimuotoisen työn, Työelämän ja Osaamisen -teemaohjelmista sekä maakunta- ja EU-vaalitavoitteista.
 • Kuuli neuvotteluosapuolten hyväksymästä sovintoehdotuksesta yliopistojen työehtosopimukseksi. Hyväksytty sovintoehdotus oli parempi ja selkeämpi kokonaisuus kuin ensimmäinen. Hyväksyi esitetyt ehdokkaat tes-työryhmiin.
 • Päätti liiton kevätliittokokoukselle annettavista materiaaleista.
 • Merkitsi tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanotyöryhmissä käydyistä keskusteluista.
 • Nimesi ehdokkaat Suomen Akatemian toimikuntiin.
 • Tarkasteli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistoissa ja keskusteli mahdollisuuksista edistää niitä.

Professoriliiton hallitus 28.3.2018

 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC ) edustajat, HY:n johto.
 • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon sivistysvaliokunnalle vaikuttamisesta EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen.
 • Merkitsi tiedoksi hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään lausunnon määräaikaisen professorin tehtävän kelpoisuusvaatimuksista ja niiden soveltamisesta. Lausunnon mukaan yliopiston tulee varmistaa, että myös alle kahden vuoden määräaikaisuuksissa henkilö täyttää professorin tehtävän kelpoisuusvaatimukset.
 • Hyväksyi liiton vuosikertomuksen 2017 esitettäväksi valtuustolle.
 • Hyväksyi valtuuston kevätkokouksen esityslistan.
 • Sai tiedoksi liiton selvityksen syyskuun 2017 palkoista.


Painetussa lehdessä sivu 54