Puolueilta vahva puolto t&k-rahoitukselle sekä perustutkimukselle

Puolueiden aktiivit haluavat nostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen bruttokansantuoteosuuden 4 prosenttiin jo seuraavalla vaalikaudella. Tämä selviää Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton teettämästä kyselystä puolueiden poliittisen kentän toimijoille.

Pääministerin johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto tähtää visiossaan ja tiekartassaan siihen, että tähän 4 prosentin tavoitteeseen päästäisiin vuoteen 2030 mennessä. Sama tavoite ja vuosiluku sisältyvät myös opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla valmisteltuun korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visioon.

Puolueittain tarkasteltuna eniten TKI-rahoituksen nostoa halutaan vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n parissa. SDP:n kenttäväen vastaajista 78, kokoomuksesta 70 ja keskustasta 67 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen osuutta pitäisi kasvattaa 2,8 %:sta 4 prosenttiin BKT:sta seuraavalla hallituskaudella”.

Lähes kaksikolmasosaa puolueiden poliittiseen kenttään kuuluvista henkilöistä katsoo, että yliopistojen julkista rahoitusta on syytä kasvattaa. Julkista rahaa toivotaan lisää etenkin vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n edustajien parissa. Sinisten kenttäväestä puolet, kokoomuksesta 45 % ja perussuomalaisista 39 % kasvattaisi yksityisen rahan osuutta. Yksityistä rahaa haluttaisiin eniten yrityksiltä sekä kansainvälisesti kilpaillusta rahoituksesta, esim. EU:lta. Opiskelijoilta kerättävät lukukausimaksut ottaisi käyttöön 21 prosenttia vastaajista.

Vastaajat ymmärtävät hyvin perustutkimuksen tärkeyden: 67 prosenttia haluaisi kohdentaa yliopistojen rahoitusta nykyistä voimakkaammin nimenomaan perustutkimukseen.

Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto ovat teettäneet Aula Researchilla selvityksen puoluekentän korkeakoulu- ja tutkimuspoliittisista näkemyksistä. Sähköiseen kyselyyn vastasi 12.3.-4.4.2018 yhteensä 1003 puolueiden poliittiseen kenttään kuuluvaa henkilöä. Näistä suurin osa oli kunnanvaltuutettuja, puolueiden paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen hallitusten jäseniä. Vastauksista enemmän seuraavassa numerossa.Painetussa lehdessä sivu 11