Sivistysvaliokunta: Visiotyössä yliopistohenkilöstön vaikutusmahdollisuudet paremmin huomioon

Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla valmistellun Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyö etenee työryhmissä, joista henkilöstön kannalta yksi keskeisimmistä on Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt. Eduskunnan sivistysvaliokunta pitää tärkeänä, että visiossa kiinnitetään erityistä huomiota yliopistojen henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksiin sekä hyvään henkilöstöpolitiikkaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on teettänyt yliopistolaista kaksi arviointia, vuosina 2012 ja 2016. Eduskunnan sivistysvaliokunta on käsitellyt talvella kokouksissaan uusinta arviointia ja toteaa pöytäkirjassaan (2.3.2018) seuraavasti:

”Sivistysvaliokunta on aktiivisesti seurannut yliopistolakiuudistuksen toimivuutta opetus- ja kulttuuriministeriön kahden eri selvityksen (2012 ja 2016) pohjalta ja asiantuntijoita kuullen. Seurannan perusteella valiokunta toteaa, että yliopistolainsäädännön uudistus on lisännyt yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa sekä joustavoittanut ja tehostanut yliopistojen päätöksentekoa ja yhteistyötä, jotka ovat olleet uudistuksen keskeisiä tavoitteita.

Edellä sanotusta huolimatta valiokunta tunnistaa merkittävän huolen osallisuuden kokemuksen heikentymisestä. Yliopistojen henkilöstö monin paikoin kokee, että yliopistoyhteisöjen vaikutusmahdollisuudet mm. päätöksentekoon ovat yliopistokohtaisesti vähentyneet. Huolena ovat myös kokemukset henkilöstön työhyvinvoinnin heikentymisestä. Valiokunta korostaa yliopistojen oman toimintakulttuurin ja päätöksenteon kehittämistä toimivan yliopiston sisäisen hallinnon ja henkilöstön työhyvinvoinnin osalta.

Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että meneillään olevassa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyössä yliopistojen henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiseen, hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstön hyvinvoinnin vahvistamiseen kiinnitetään aivan erityistä huomiota.”Painetussa lehdessä sivu 35