Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 3.4.2020

 • Merkitsi tiedoksi liiton sidosryhmätapaamiset: Taideyliopiston johto, LY :n johto.
 • Merkitsi tiedoksi Taideyliopiston urajärjestelmän tilanteen ja liiton toimenpiteet.
 • Merkitsi tiedoksi LY :n YT-tilanteen ja liiton jäsentilaisuuden.
 • Sai tiedoksi ajankohtaisen työmarkkinatilanteen. Yliopistosektorilla ja valtion sektorilla on saavutettu sopimukset.
 • Käsitteli liiton palkkaselvitystä.
 • Hyväksyi liiton vuosikertomuksen 2019.
 • Hyväksyi valtuuston kevätkokouksen esityslistan.
 • Keskusteli Acatiimi-lehden kehittämisestä.
 • Käsitteli henkilöstöasioita.

Professoriliiton hallitus 15.5.2020

 • Käsitteli ajankohtaista työmarkkinatilannetta.
 • Teki sijoituspäätöksiä.
 • Merkitsi tiedoksi keskusjärjestöjen esityksen työelämän muutoksista korona-ajasta toipumiseen liittyen.
 • Käsitteli koronan vaikutuksia yliopistojen toimintaan.
 • Kävi keskustelun opiskelupaikkojen lisäämisestä järjestöjen julkistaman tiedotteen pohjalta.
 • Sai selvityksen professoreiden työsuhdeturvan kehittämistyöryhmän työskentelystä.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Suomen Akatemia, SYL , JYn johto.
 • Sai tiedoksi Lapin yliopiston YT-tilanteen.
 • Merkitsi tiedoksi uuden TKI-tiekartan.
 • Merkitsi tiedoksi, että valtioneuvosto on asettanut Covid-19-tiedepaneelin ajalle 22.4.2020–31.5.2020.

Tieteentekijöiden hallitus 3.4.2020

Tieteentekijöiden hallitus kokoontui perjantaina 3. huhtikuuta poikkeustilanteen vuoksi Teams-yhteyksin

Kokouksessa käytiin läpi koronaepidemian vaikutuksia työmarkkinoihin ja käynnissä olevia toimenpiteitä, joita Akavakin on ollut valmistelemassa. Mia Weckman taustoitti yleistä tilannetta työehtosopimusneuvotteluista, yliopistosektorin neuvottelutuloksen ratkaisua sekä Lapin yliopiston YT-neuvotteluista. Maija S. Peltola kertoi Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen -työryhmän työn käynnistymisestä. Keskusteltiin määräaikaisten työsuhteiden ongelmatiikan esille nostamisesta kampanjalla.

Päätöksiä tehtiin seuraavista asioista:

 • liitto tukee YKA:n puheenjohtajaehdokasta Maria Teikaria Akavan puheenjohtajavaalissa.
 • järjestetään kevätliittokokous etäyhteydellä keskiviikkona 20.5. 2020
 • tilinpäätöksen, lisäbudjettiesityksen, sääntömuutosesityksen ja tilintarkastajien valintaesityksen toimittamisesta liittokokoukselle päätettäväksi, sekä vastauksesta liittokokousaloitteeseen kokouspalkkioista.

YLL:n hallitus 17.4.2020

 • Sai selvityksen uudesta työehtosopimuksesta.
 • Hyväksyi YLL:lle uuden viestintästrategian.
 • Sai selvityksen Acatiimin kehitysprojektin ajankohtaisesta vaiheesta.
 • Päätti Pedaforumiin osallistumisesta.
 • Päätti järjestää jäsenistölle webinaarin neuvottelutuloksesta ja koronatilanteen vaikutuksesta.
 • Sai selvityksen Lapin yliopisto YT-neuvotteluista.

YLL:n hallitus 8.5.2020

 • Sai selvityksen ajankohtaisista neuvotteluasioista.
 • Päätti kutsua liittokokouksen koolle ja päätti etäosallistumisen järjestämisestä.
 • Päätti YLL-seminaarin siirtämisestä kesälle 2021.
 • Sai selvityksen eri yliopistojen koronaviruksen aiheuttamista poikkeustilanteista.


Painetussa lehdessä sivu 54