Neuvottelut takunneet Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopistojen yhdistymiskivut jatkuvat. JUKOn, PROn ja JHL:n luottamushenkilöt jättivät lukuvuoden aikana neljä yhteistoiminta-aloitetta, jotka johtivat neuvotteluihin vasta huhtikuussa, neljä kuukautta ensimmäisen aloitteen jälkeen.

— Ennen säätiömaailmaa kaikkia suunnitelmia on käsitelty suhteellisen avoimesti. Nyt on ollut niin, että niistä asioista, mistä lain mukaan pitää neuvotella, neuvotellaan, mutta konkreettisesti opetusta ja tutkimusta koskevat asiat valmistellaan salassa, eikä kunnollista asiakirjajulkisuutta ole, sanoo pääluottamusihminen Sinikka Torkkola.

Muun muassa yliopiston maaliskuussa antama työsuunnitelmaohje on puhuttanut. Siinä annettujen raamien mukaan esimerkiksi gradun tai diplomityön ohjaukseen saisi käyttää 10–20 tuntia ja kontakti- ja verkko- opetuksen valmisteluun 0–2 tuntia per opetustunti. Aiemmin ohjeajat ovat vaihdelleet paljon yksiköittäin, mutta ne ovat olleet silti huomattavasti suurempia kuin nyt annetut, Tampereen yliopiston opetusalan yhdistys TaYLL:n puheenjohtaja Mika Mattila kertoo.

— Mitään tarkkoja perusteluja meille ei ole annettu. Lähinnä on kerrottu, että yliopistossa halutaan kiinnittää huomiota siihen, miten opetuksen valmisteluun on käytetty aikaa. Ilmeisesti sitä on käytetty liikaa.

— Yliopistomme opetuksen suunnittelu on valtakunnallinen päänavaus ammattikorkeakoulujen suuntaan. Niissä opetuksen valmisteluun käytettävää aikaa on todella niukasti. Näkisin, että jatkossa ihmiset joutuvat tekemään opetuksen valmistelua omalla ajallaan, kun aiemmin lähinnä vain tutkimustyö jäi enimmäkseen omalla ajalla tehtäväksi, Mattila sanoo.

Neuvottelut liittyvät Tampereen yliopiston ja Tampereen teknisen yliopiston yhdistymiseen, jonka jälkeen on pyritty esimerkiksi harmonisoimaan palkka- ja nimikekäytäntöjä. Tämä sinänsä ei ole ongelma, vaan se, miten asiaa on ajettu, Sinikka Torkkola sanoo.

Ongelmat ovat tiivistyneet usein siihen, että yliopisto haluaisi päättää asioista mahdollisimman pienellä väellä ja nopeasti, työntekijät taas varmistaa, että kaikkien henkilöstöryhmien ääni kuuluu.

Rehtori Mari Walls vetoaa isoon fuusioon, jota ei ole vieläkään saatu loppuun asti. Hänen mukaansa loppukeväästä on päästy "hyvin rakentavaan vuoropuheluun pääluottamusmiesten kanssa".

— On tärkeää, että kaikkien henkilöstöryhmien ääni kuuluu ja tämän myötä yhteistoiminnassa saamme aikaiseksi toimivat ratkaisut. Uutena yliopistona haemme meille toimivia käytänteitä, jotka välttämättä eivät ole samoja kuin aiemmissa yliopistoissa käytössä olleet toimintatavat, Walls sanoo.

Toukokuussa neuvottelut ovat vihdoin nytkähtäneet eteenpäin ja neuvotteluilmapiiri parantunut, Sinikka Torkkalakin myöntää. Yliopisto on tullut joissakin asioissa työntekijöitä vastaan, ja asiakirjajulkisuutta on luvattu parantaa. Työsuunnitelmaohjeen käsittely jatkuu työryhmässä, joka kerää nykyisestä ohjeistuksesta palautetta ja valmistelee seuraavan lukuvuoden ohjeistusta. Vielä on silti tekemistä, hän sanoo.

— Voisin veikata, että neuvottelut jatkuvat vielä kuukausia. Neuvottelulista on pitkä kuin nälkävuosi.teksti Tuomo Tamminen

Painetussa lehdessä sivu 15