Johtajat tyytyväisiä yliopistojen toimintaan poikkeustilanteessa

Yliopistot ovat pärjänneet poikkeustilanteessa hyvin, arvioivat Professoriliiton tilaamaan kyselyyn vastanneet yliopistojen akateemiset johtajat. Lähes kaikki 32 vastanneesta rehtorista, vararehtorista ja dekaanista olivat ehdottomasti tai osittain samaa mieltä siitä, että sekä johtaminen, viestintä, tietohallinto ja opintohallinto olivat toimineet hyvin. Eniten pandemia oli johtajien mukaan häirinnyt henkilöstöjohtamista, tutkimusta, kansainvälistä toimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista, mutta niidenkin suurin osa vastaajista katsoi jatkuneen jokseenkin hyvin.

Huolissaan johtajat olivat henkilöstön jaksamisesta ja siitä, että työt kuormittavat poikkeustilanteessa ihmisiä eri tavalla. Esimerkiksi opintohallinnon katsottiin kuormittuneen huomattavasti monia muita toimintoja enemmän, vaikka tämä ei ollutkaan näkynyt toiminnassa.


Kyselyn toteuttivat Tampereen yliopiston tutkijat Elias Pekkola, Taru Siekkinen ja Emmi-Niina Kujala.


Painetussa lehdessä sivu 15