Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 19.3.2021

 • Sai selvityksen autonomiaselvityksestä.
 • Kävi keskustelun järjestörakennetyöstä ja evästi valtuutettuja.
 • Hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja toimintasuunnitelman 2021—22 esitettäväksi liittokokoukselle.
 • Päätti OAJ :n valtuustovaalien järjestämisestä oman vaalipiirin osalta.
 • Merkitsi Kielikeskus-webinaarin palautteen tiedoksi.

YLL:n hallitus 16.4.2021

 • Päätti saavutettavuusselvityksen lausunnosta.
 • Sai selvityksen järjestörakennetyön ajankohtaisesta vaiheesta.
 • Päätti viestinnän vuosikellosta vuodelle 2021.
 • Päätti kutsua liittokokouksen koolle ja hyväksyi tilinpäätöksen ja budjetin.
 • Päätti vuoden vuoden 2021 webinaari- ja blogikokonaisuudesta.

Tieteentekijöiden hallitus 19.3.2021

 • Käsitteli vastuullisen sijoittamisen asioita.
 • Kuuli katsauksen TES-tavoitteiden asettelusta.
 • Kuuli Akavan kannoista paikalliseen sopimiseen ja lomautus- ja työllisyystilanteesta.
 • Hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistettavaksi liittokokoukselle.
 • Päätti liiton kannat yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaa käsittelevään selvitykseen ja niistä viestimiseen. Katso liiton tiedote "OKM:n rahoitusohjausmalli pitäisi arvioida ja yliopistolakia tulisi täsmentää johtosääntöjen osalta".
 • Päätti liiton kannat hallituksen puoliväliriiheen.
 • Päätti liiton kannat avoimiin oppimateriaaleihin, rinnakkaistallentamiseen ja avoimeen julkaisemiseen. Muita avoimeen tieteeseen liittyviä kantoja käsitellään seuraavassa kokouksessa.
 • Päätti yhdistysten toiminta-avustuksista 2021.

Tieteentekijöiden hallitus 9.4.2021

 • Käsitteli jäsenyyteen liittyviä asioita.
 • Kävi läpi liittokokousaineiston ja esityslistan. Valtuutti henkilöstön valmistelemaan äänestys- ja vaalijärjestystä.
 • Päätti liiton kannat preprint-aineistoihin ja avoimeen tutkimusdataan. Avoimen tieteen kokonaisuudesta viestitään kootusti, kun kaikki kannat ovat valmiit.
 • Kuuli edunvalvontakatsauksen jäsenistön kannalta merkittävistä ajankohtaisista ratkaisuista.
 • Kuuli Helsingin yliopiston oikeuksienluovutussopimusvalmistelun tilanteesta.
 • Kuuli katsauksen OKM:n tutkijanuratyöryhmän tilanteesta.
 • Kävi läpi Tieteentekijöiden kootut linjaukset nuoria tutkijoita koskien.
 • Päätti yliopistoautonomiaselvityksen jatkotoimista.
 • Totesi, että kehysriihivaikuttamista tehty mm. yhteisellä tiedotteella muiden sektorin järjestöjen kanssa, ks. tiedote 7.4.

Professoriliiton hallitus 6.4.2021

 • Käsitteli alustavia tuloksia liiton selvityksestä, joka käsittelee yliopistojen sisäisiä rahanjakomalleja. Selvityksen tulokset julkistetaan kevätseminaarin yhteydessä 23.4.
 • Käsitteli liiton palkkaselvitystä. Ensimmäistä kertaa palkkaselvitys sisältää myös professorin urapolulla olevien palkkatiedot. Palkkaselvitys julkaistaan valtuuston kokouksen yhteydessä 24.4.
 • Päivitti liiton palkkiosuosituksen.
 • Keskusteli professorin urapolun nimikkeistä.
 • Merkitsi tiedoksi, että joulukuussa 2020 annettujen työtuomioistuinten päätösten johdosta Taideyliopisto on vakinaistanut noin 80 lehtoria ja professoria.
 • Sai selvityksen OKM:n seminaarista, jossa käsiteltiin pieniä osaamiskokonaisuuksia (micro-credentials).
 • Käsitteli valtuuston kokoukseen tulevia asioita, mm. hyväksyi vuosikertomuksen.
 • Sai katsauksen liiton viestinnästä.
 • Päätti vastata TEK:n haasteeseen tukea opiskelijoiden ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä Nyyti ry:n kautta.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: TAU :n johto, TY:n johto, ISY :n johto.


Painetussa lehdessä sivu 54