Entistä vähemmän määräaikaisia professoreita

Professoriliiton palkkaselvityksessä ovat ensimmäistä kertaa mukana myös assistant- ja associate-professorit.

Full-professorien ja professorin ulapolulla olevien sijoittuminen vaativuustason ja suorituskategorian matriisiin

Määräaikaisten professorien osuus pieneni vuoden aikana 12 prosentista 10 prosenttiin, kertoo Professoriliiton tuore palkkaselvitys. Suunta on ollut alaspäin jo vuodesta 2014, jolloin määräaikaisia professoreja oli vielä 22 prosenttia. Eniten määräaikaisia oli Taideyliopistossa, joka sekin on tänä vuonna kertonut, että professorien ja lehtorien tehtävät ovat jatkossa pääsääntöisesti vakituisia. Hankenissa määräaikaisia professoreja ei ollut yhtään.

Samalla kokoaikaisten full-professorien määrä tippui jo yhdentenätoista peräkkäisenä vuotena. Vuosien 2019–2020 aikana tapahtunut pudotus oli kuitenkin pienin 2000-luvulla: 7 professoria. Vielä vuosina 2018– 2019 kokoaikaisten professorien määrä tippui 70:llä. Kaikkien professorien määrä kasvoi 16:lla eli 0,7 prosenttia tarkasteluvälillä 2019–2020.

Professorien keskipalkka ja mediaanipalkka vuonna 2020

Keskiarvo Mediaani
professor (full) Keskiarvo 7 289 Mediaani 7 129
associate-professori Keskiarvo 5 857 Mediaani 5 641
assistant-professori Keskiarvo 5 050 Mediaani 5 115

Professoriliiton vuosittaiset palkkakyselyt toteutettiin syksyllä 2020. Palkkatietoja kerättiin sekä työnantajilta että jäseniltä. Työnantajien toimittama aineisto käsittää 1 892 kokoaikaisen yliopistossa työskentelevän full-professorin palkkatiedot syyskuulta 2020. Samaan aikaan tehtiin palkkakysely Professoriliiton jäsenille. Tämä aineisto täydentää työnantajien aineistoa.

Palkkaselvityksessä olivat nyt ensimmäistä kertaa mukana myös professorin vakinaistamispolulla eli tenure trackillä olevat henkilöt. Associate-professoreita oli 467 ja assistant-professoreita 314. Ylivoimaisesti eniten urapolulla olevia kokoaikaisia assistant- ja associate- professoreita oli Aalto-yliopistossa, 205. Aallossa myös urapolulla olevien palkat olivat selvästi suuremmat kuin muualla. Aallon associate-professoreiden kokonaispalkkojen keskiarvo oli 6 935 euroa, kun kaikkien yliopistojen keskiarvo oli 5 857 euroa. Aallossa on käytössä oma paikallinen palkkausjärjestelmänsä.

Huomattavaa on myös se, että palkkajohtajana profiloituvan Aalto-yliopiston associate-professoreiden keskipalkka ylittää muutamien yliopistojen full-professoreiden keskipalkan.

Vakinaistamispolulla olevien henkilöiden keskuudessa palkkatasa-arvo on hieman parempi (naisten euro 97 senttiä) kuin full-professoreilla (95 senttiä). Naisten osuus assistant-professori -tasolla olevista on 35,2 prosenttia ja associate-professori -tasolla olevista 36 prosenttia. Aalto-yliopisto ja Taideyliopisto olivat ainoat, joissa naispuolisten full-professoreiden kokonaispalkka oli suurempi kuin miesten, kummassakin noin 85 euroa isompi. Suurin palkkaero on LUT-yliopistossa, 726 euroa miesten hyväksi.

Kaikkien full-professorien keskipalkka oli työnantajien toimittaman aineiston mukaan 7 289 euroa.

Professorien keskipalkka on kohonnut syyskuun 2019 ja syyskuun 2020 välisen tarkastelujakson aikana 43 euroa, mikä vastaa 0,6 prosentin nousua. Kehnoa palkkakehitystä selittää se, että yliopistot palkkaavat eläköityvien professoreiden tilalle assistant- professoreita ja associate-professoreita. Uudet full-professorit rekrytoidaan alhaisille vaativuustasoille, ja heille määritellään matalahkot suoriutumisprosentit.

Tutkimuslaitosten aineisto käsittää 150 työntekijän palkkatiedot ja on siten kattavampi kuin kertaakaan aikaisemmin. Keskipalkka tutkimuslaitoksissa on 6 729 euroa, eli merkittävästi alempi kuin yliopistoissa.

Vakinaisten professorien kokonaispalkan keskiarvo yliopistoittain (euroa)

Full-professorit

Yliopisto Keskiarvo 2020
Yliopisto Aalto-yliopisto Keskiarvo 2020 8 329
Yliopisto LUT-yliopisto Keskiarvo 2020 8 125
Yliopisto Svenska handelshögskolan Keskiarvo 2020 7 686
Yliopisto Tampereen yliopisto Keskiarvo 2020 7 394
Yliopisto Oulun yliopisto Keskiarvo 2020 7 371
Yliopisto Helsingin yliopisto Keskiarvo 2020 7 328
Yliopisto Jyväskylän yliopisto Keskiarvo 2020 7 169
Yliopisto Åbo Akademi Keskiarvo 2020 7 113
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto Keskiarvo 2020 7 107
Yliopisto Vaasan yliopisto Keskiarvo 2020 7 062
Yliopisto Lapin yliopisto Keskiarvo 2020 7 008
Yliopisto Taideyliopisto Keskiarvo 2020 7 004
Yliopisto Turun yliopisto Keskiarvo 2020 6 934
Yliopisto kaikki Keskiarvo 2020 7 328


teksti Yrjö Lauha
Focus Master Oy

Painetussa lehdessä sivu 18