ACATIIMI 4/13 tulosta | sulje ikkuna

Keskustelua

Open access-julkaisuja ei syytä rinnastaa saalistajiin

Acatiimin 5.4.2013 pääkirjoituksessa Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo kritisoi ansiokkaasti kiristyvää kilpailua kansainvälisillä tiedejulkaisemisen markkinoilla, valottaen samalla tämän epäterveitä vaikutuksia suomalaiseen tiedeyhteisöön. Haluaisimme kuitenkin korjata erään ilmeisen tahattoman mutta mahdollisen väärinkäsityksen, jonka Valon teksti saattaa aiheuttaa. Tämä koskee niin kutsuttuja open access- eli ilmaisesti netistä saatavilla olevia tieteellisiä julkaisuja.

Kirjoittaessaan epäeettisistä kustannusmarkkinoista Valo viittaa ”uusiin saalistaviin” open accessjulkaisuihin, jotka lähettävät sähköpostia tutkijoille jopa päivittäin. Näillä on ”tekaistut toimituskunnat”, ”näennäinen vertaisarviointi”, ”maksuproblematiikkaa” sekä puutteita avoimessa saatavuudessa ja digitaalisessa arkistoinnissa.

Emme kyseenalaista Valon näkemystä siitä, että tällaisia open access -julkaisuja on olemassa. Haluamme kuitenkin korjata Acatiimin lukijoille mahdollisesti syntyneen väärinkäsityksen, että kaikki open access -julkaisut olisivat Valon kuvaamia saalistajia, tai jollain tapaa vähemmän vakavasti otettavia kuin isojen kustantajien maksulliset tieteelliset julkaisut.

Mitä tulee maksuproblematiikkaan, open access -julkaisut voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: Yhtäällä ovat niin sanotut author pays -julkaisut, joihin Valo mitä ilmeisimmin viittaa. Nämä rahoittavat lehden julkaisemisen perimällä kirjoittajilta maksun tekstiensä julkaisusta. Open access -lehtien joukossa on kuitenkin paljon myös niin sanottuja journal pays -julkaisuja, joissa tutkimuksen julkaiseminen ei maksa kirjoittajille mitään. Näissä julkaisukustannuksista vastaavat lehden omistaja ja taustaorganisaatiot.

Esimerkiksi edustamamme yhteispohjoismaalainen Nordic Journal of Migration Research (NJMR) kuuluu jälkimmäisenä mainittujen open access -julkaisujen kasvavaan joukkoon.

Lehden rahoitus tulee pääosin pohjoismaiselta maahanmuuttotutkimuksen Nordic Migration Research -verkostolta (NMR), jonka jäsenistö koostuu maahanmuuttotutkijoista tai muista maahanmuuton parissa työskentelevistä henkilöistä. NMR rahoittaa lehden julkaisukulut hakemalla rahoitusta vuosittaiseen budjettiinsa eri lähteistä. Myös suomalainen Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU ry) tukee lehden toimintaa, ja se toimitti myös NJMR:n suomalaista edeltäjää FJEMiä (Finnish Journal of Ethnicity and Migration).

NJMR:n kustantamo on Versita, joka on toki ulkomainen ja osa suurempaa, kaupallista kustannustaloa De Gruyteria. Kustannustalon kautta saamme kuitenkin lehdelle ammattimaisen painoasun, taiton ja julkaisualustan, ja lehden toimintaa myös kehitetään jatkuvasti. Kustantamon palvelut ovat lehdelle ja sen omistavalle tutkijaverkostolle maksullisia, mutta maksuja ei peritä lehden kirjoittajilta sen enempää kuin lukijoiltakaan. Lehden kustannukset myös pysyvät suhteellisen matalina, koska suurin osa toimituksesta työskentelee talkooperiaatteella, eikä painatuskustannuksia ole.

Open access -julkaiseminen ei myöskään automaattisesti tarkoita tekaistuja toimituskuntia ja epäammattimaista vertaisarviointia, kuten Valon kirjoitus vihjaa. Esimerkiksi NJMR:iin lähetetyt käsikirjoitukset käyvät läpi yhtä tiukan anonyymin referee-prosessin kuin käsikirjoitukset missä tahansa kansainvälisessä vertaisarvioidussa julkaisussa, ja arvioitsijamme ovat kansainvälisesti julkaisseita alojensa asiantuntijoita. Sama koskee lehden toimituskuntaa.

Se että moni open access -julkaisu ei löydy tunnetuimmista viittaustietokannoista johtuu varmasti osin indeksointipalvelujen korkeista kustannuksista, kuten Valokin arvelee. Yksi syy kuitenkin voi olla myös se, että open access -julkaiseminen on vielä varsin uusi ilmiö, ja pelkästään tietokantojen arviointiprosessiin pääseminen vie aikaa. Tämä on toki hyvä asia, sillä vain ajan kanssa uusien lehtien toiminta kehittyy ammattimaiseksi ja lukijakunta vakiintuu, eikä viittausindekseihin ainakaan tästä syystä hyväksytä ”kevyempää materiaalia”.

Valo on oikeassa siinä, että tutkijan tulee olla tarkkana pohtiessaan työlleen mahdollisia julkaisukanavia. Open access -julkaisemista ei kuitenkaan kokonaisuudessaan tule rinnastaa epäterveisiin julkaisumarkkinoihin. Päinvastoin, mallissa jossa lehti maksaa julkaisemisen kustannukset, tutkimustuloksia ei tarvitse ostaa ulkomaisilta kustantajilta tiedeyhteisölle takaisin vaan ne ovat julkaisun ilmestyttyä kaikkien (netin ulottuvilla olevien) käytettävissä, ilmaiseksi.

Erityisesti nyt kun suurten kustantajien perimät maksut elektronisista julkaisuista ovat nousseet yli yliopistojen maksukyvyn, open access -lehdet tarjoavat kannatettavan ja eettisen julkaisumuodon, joka takaa tieteellisen tutkimuksen vapaan saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Tiina Vaittinen
Toimitussihteeri, Nordic Journal of Migration Research
Lena Näre
Päätoimittaja, Nordic Journal of Migration Research


Mullan alta

Pääluottamusmiehet Tapani Kaakkuriniemi ja Seppo Sainio valittelivat viime Acatiimissa Helsingin yliopiston sisäisen lehden Yliopistolaisen kuolemaa. Tähän voisi todeta kuin Mark Twain aikanaan, että huhut kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja.

On totta, että Yliopistolainen on nyt pienempi kuin ennen ja ilmestyy Yliopisto-lehden liitteenä. Syy on kaikissa yliopistoissa tuttu säästökuuri. Jos ajat paranevat, Yliopistolainen voi saada taas lisää sivuja. Näin ainakin uskon ja toivon.

Pääasiassa 90-luvulle keskittyvässä muistokirjoituksessaan Kaakkuriniemi ja Sainio unohtivat tyystin verkon tulon yliopistolle. Yliopistolaisen ei tarvitse enää yksinään vastata Helsingin yliopiston sisäisestä viestinnästä. Tämän vuoden alusta käytössä on ollut uusi intranet Flamma, jonka juttuja voi kommentoida vapaasti ja siten käydä keskustelua paljon nopeammin kuin lehden palstoilla.

Sen enempää Yliopistolainen kuin Flammakaan eivät ole valmiita, vaan niitä kehitetään jatkuvasti. Tähän työhön toivon osallistumista myös jatkossa näiden molempien välineiden toimitusneuvoston jäseneltä Tapani Kaakkuriniemeltä.

Reetta Vairimaa
päätoimittaja, Yliopistolainen

  • Painetussa lehdessä sivu 44

ACATIIMI 4/13 tulosta | sulje ikkuna