4/14

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Varainkeruu odottaa rahankeräyslain hyväksymistä

  Kehysriihessä päätettiin vauhdittaa yliopistojen varainkeruuta kolminkertaistamalla vastinraha 2014 ja 2015. Ennen kuin yliopistot lähtevät ”kerjuulle”, eduskunnan on hyväksyttävä rahankeräyslaki ja valtioneuvosto linjaa varainhankinnan reunaehdot.

  Rahankeräyslakiesitys on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä. Esitys on sivistysvaliokunnassa lausunnolla ja mietinnön esityksestä antaa hallintovaliokunta. Hallintovaliokunnassa oli meneillään asiantuntijakuulemiset, kun tämä numero meni painoon.

  ja varainhankintaan liittyvien reunaehtojen oltava selvillä ennen kuin yliopistot voivat hakea Poliisihallitukselta varainkeruulupia, muistuttaa opetusneuvos Jorma Karhu opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

  Näistä muista reunaehdoista päätetään valtioneuvoston keskuudessa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee asiaa tässä kuussa.

  — Tarkoitus on välttää edellisen varainkeruun karikot ministeriön ja yliopistojen kesken tehtävällä yhteistyöllä mm. lahjakirjojen ja varainkeruulupahakemusten sisällön suhteen, toteaa Karhu.

  Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi vuonna 2012, että yliopistoille oli tuolloin maksettu vastinrahaa osin virheellisesti. Se katsoi, että OKM ei ollut ohjeistanut yliopistoja riittävällä tavalla eikä ollut varmistanut lahjoitusten vastinrahankelpoisuutta.

  — Yliopistojen pääomittamisessa oli kyse poliittisiin päätöksiin perustuvasta ainutlaatuisesta järjestelystä. Tässä mielessä vastinrahoituksen valmistelussa ei ollut olemassa vakiintuneita käytänteitä. VTV:n laillisuustarkastuskertomuksen ja yliopistokohtaisten tarkastusmuistioiden perusteella OKM edellytti yliopistoilta lisäselvityksiä kaikista yliopistokohtaisissa tarkastuskertomuksissa esiin nostetuista lahjoituksista. Lisäksi yliopistoiille annettiin mahdollisuus palauttaa valtiolle mahdollisesti saamansa perusteeton etuus, Karhu selvittää.

  Neljä yliopistoa palautti valtiolle yhteensä 16 275 euroa. Vastaavasti kahdelle yliopistolle aiemmin vastinrahaan kelpaamattomaksi katsottujen kahden lahjoituksen osalta tehtiin yhteensä 188 000 euron valtion vastinrahoituspäätös.

  Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 8