ACATIIMI 4/14 tulosta | sulje ikkuna

Legoukkokampanja LUT:ssa vaati: Lisää kriittistä ajattelua ja tutkimustietoa opetukseen!

Ylioppilaskunnan hallitus Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa keksi poikkeuksellisen tavan kiinnittää henkilökunnan huomion opetuksen sisältöön. Kuutisenkymmentä valittua opettajaa ja professoria sai pöydälleen opiskelijaa kuvaavan legoukon ja kirjeen. Kirjeessä opiskelija toivoo enemmän kannustamista kriittiseen ajatteluun ja vähemmän ulkoa opettelua.

Opiskelijat toivovat, että opetuksessa keskityttäisiin enemmän vallitsevan tiedon haastamiseen, uuden tiedon luomiseen ja tieteelliseen argumentointiin. Kirjeessä opiskelija hämmästelee, että esimerkiksi LUT:ssa vain harva yliopistossa tehdyistä referoiduista artikkeleista päätyy opiskelijoiden luennoille.

"Luomalla uutta tietoa voimme muuttaa maailmaa. En ole tullut yliopistoon oppiakseni pyörittämään olemassa olevaa, olen tullut keksimään uutta pyöritettävää." (ote kampanjakirjeestä)

Kampanjan isä, silloinen LTKY:n hallituksen puheenjohtaja Tomi Sandström toteaa, että LUT:n ja opiskelijoiden tavoitteet eivät ole millään tavalla ristiriidassa keskenään. Yhteinen tavoite on tulevaisuuden haasteiden ratkaiseminen akateemisen koulutuksen ja tutkimuksen avulla.

Tekniikan ja talouden yliopistona LUT:ssa on aina hyvin ymmärretty työelämän tarpeita, mutta nyt olisi aika ottaa opiskelijat myös aidosti mukaan osaksi tiedeyhteisöä tuomalla lisää tutkimusorientaatiota maisterivaiheen opetukseen, toteaa Sandström.

Kirjeessä opiskelija muistuttaa, että päämääränä ei pidä olla vain opetuksen kehittäminen työelämän vaatimusten pohjalta, vaan suomalaisen työelämän kehittäminen uusimpien akateemisten tietojen avulla.

Innostunutta keskustelua

Sandströmiä LTKY:n hallituksen puheenjohtajana seurannut Maija Kangasniemi kertoo, että kampanja aiheutti sekä innostunutta että hämmentynyttä keskustelua. Suurin osa vastaanotosta oli positiivista ja rohkaisevaa, mutta toki osa koki kirjeen kritiikiksi omille opetustavoilleen.

Tavoitteemme oli saada aikaan keskustelua ja muutosta opetustavoissa. Keskustelun herättäjänä onnistuimme todella hyvin. Saimme myös ensimmäisen jakelun ulkopuolelle jääneen opetushenkilökunnan kiinnostumaan ja kiinnostuksen laajettua kirjettä läheteltiin viime vuoden mittaan myös heille, kertoo Kangasniemi.

Opiskelijoilla ja henkilökunnalla on Kangasniemen mukaan LUT:ssa mutkattomat välit ja opiskelijat ovat päässeet hyvin mukaan niin yliopiston strategian kuin opetuksenkin uudistamiseen.

Niin Sandström kuin Kangasniemikin kuitenkin toteavat, että yliopistolaiva on yleensä hidas muutoksissaan, mutta toivovat, että LUT pienempänä ja ketterämpänä yliopistona voisi toimia tässä asiassa muillekin yliopistoille suunnannäyttäjänä.

Opiskelijat ovat myös tulevia tieteentekijöitä. Yliopistoilla on kunnianhimoisia akateemisia tavoitteita. Opetus- ja tutkimusvelvoitteita ei pitäisi nähdä vastakkaisina. Opiskelijat ovat käyttämätön resurssi tiedeyhteisössä, painottaa Sandström.

Lappeenrannassa niin opetushenkilökunta kuin yliopiston johtokin saatiin kampanjalla tietoiseksi opiskelijoitten toiveista. Opetuksen kehittäminen on jatkuvasti ajankohtainen teema, johon LTKY aikoo vastedeskin aktiivisesti vaikuttaa.

teksti ja kuva: Heli Huhtanen

  • Painetussa lehdessä sivu 16

ACATIIMI 4/14 tulosta | sulje ikkuna