4/14

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Tutkijoita Eurooppaan

  Acatiimin julkaisijaliittojen jäseniä on Europarlamenttivaaleissa ehdokkaina. Aina ennen vaaleja lehti tarjoaa ehdokkaille mahdollisuuden esitellä itsensä lehden palstoilla. Kysyimme Heikki Patomäeltä ja Sinikka Torkkolalta kolme kysymystä:
  1) Esittele itsesi lyhyesti.
  2) Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?
  3) Millaisena näet EU:n merkityksen koulutus- ja tutkimuspoliittisissa asioissa?

  Heikki Patomäki
  Vasemmistoliitto

  1. Olen maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistossa ja dosentti Lapissa ja Turussa. Olen toiminut vakituisena professorina myös Melbournessa, Australiassa ja Nottinghamissa Britanniassa, sekä vierailevana professorina Kiotossa Japanissa. Vuosien varrella olen osallistunut aktiivisesti yhteiskunnallisiin ja myös yliopistopoliittisiin keskusteluihin ja toiminut kansalaisyhteiskunnassa niin Suomessa kuin maailmalla. Olen myös yliopistokollegion jäsen. Eduskuntavaaleissa 2011 asetuin pyynnöstä sitoutumattomaksi ehdokkaaksi vasemmistoliiton listalta. Liityin vaalien aikaan puolueeseen ja nykyään olen myös puoluehallituksen jäsen.
  2. Tärkein vaaliteemani koskee eurojärjestelmää: sisämarkkinat ja rahaunioni eivät toimi ilman yhteistä talouspolitiikkaa. Budjettikuripolitiikka tuottaa tarkoituksensa vastaisia seurauksia jo siksi, että fiskaalinen kerroin on oletettua selvästi suurempi. Euroopan keskuspankin mandaatti pitää muuttaa tukemaan täystyöllisyyttä ja ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kasvua. Tarvitaan myös eurooppalaisia veroja, makrotaloudellisesti merkittävä budjetti ja finanssipolitiikkaa, sekä mm. yleiseurooppalainen minimipalkkajärjestelmä ja työttömyysvakuutus. Pyrin myös edistämään muun muassa globaalia kasvihuonepäästöveroa ja maailmanlaajuista julkisuusperiaatetta, sekä demokratisoimaan unionia ja globaalihallintaa.
  3. EU on tuonut joitakin hyviä asioita koulutusja tutkimuspolitiikkaan. ERASMUS ja muut vaihtoohjelmat ovat olleet tärkeitä lukuisille opiskelijoille ja muille yliopistolaisille, ja tutkimusrahoituksella on varmasti onnistuttu tukemaan joitakin hyviä hankkeita ainakin teknologisesti suuntautuneiden tieteiden alueella. Varsinainen koulutus on kuitenkin jäsenvaltioiden vastuulla eikä EU:n tutkimusrahoituksessa lopulta ole mistään valtavista summista kyse. Ennen kaikkea ongelmana on EU-hankkeiden instrumentalismi ja byrokraattisuus. Tutkimus on valjastettu jo etukäteen päätettyjen tulosten aikaansaamiseksi, ja hankevalmistelun byrokraattisuus on painajainen. Tietoni arviointiprosessin luonteesta ei myöskään lisää luottamusta järjestelmään.

  Lisätietoja verkkosivulta: patomaki.fi

  Sinikka Torkkola
  Vasemmistoliitto

  1. Olen tehnyt pätkätöitä yliopistolla yli 16 vuotta. Tutkimustyön ohella olen opettanut ja hoitanut hallinnollisia tehtäviä. Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa terveysviestintä sosiaalisessa mediassa. Kolmanneksen työajastani käytän JUKOn pääluottamusmiehen tehtäviin.
  2. Talouden ja työelämän säätely ovat keskeisimpiä vaaliteemojani. Harmaan talouden vuoksi EU:n jäsenmaat menettävät vuosittain tuhat miljardia euroa verotuloja, siksi verovalvontaa yli valtioiden rajojen on lisättävä sekä suljettava veroparatiisit. Työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi ammattiyhdistyksille on saatava oikeus haastaa lakeja ja sopimuksia vastaan rikkova työnantaja oikeuteen. Lisäksi alipalkkaus ja työsyrjintä on säädettävä rikolliseksi toiminnaksi
  3. EU ei päätä jäsenmaidensa tutkimus- eikä koulutuspolitiikasta. Käytännössä koulutusta ja tutkimusta kuitenkin ohjaillaan. Nykyinen ohjauksen suunta on merkinnyt lisää kilpailua ja markkinaohjausta. Suunta on käännettävä, tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälistymisen lähtökohtana tulee olla tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön tarpeet. Tutkijoiden työn tekemisen ehtoja määrittävä Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja pitäisi muuttaa suosituksesta jäsenmaita sitovaksi päätökseksi.

  Lisätietoja verkkosivulta: sinikkatorkkola.fi

  teksti Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 32