ACATIIMI 4/14 tulosta | sulje ikkuna

Akava haluaa lisätä osaamismenojen osuutta EU-budjetissa

Keskusjärjestö Akava on laatinut tavoitteet EU-vaaleja ja komission vaihtumista varten. Akava haluaa tiivistetysti: enemmän, mutta parempaa EU:ta.

Akava suhtautuu myönteisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön ja sen vahvistamiseen, kuten myös Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa. Se on tuonut maanosaan rauhaa, demokratiaa, vakautta ja suuret kotimarkkinat. Kansalaiset hyötyvät siitä muun muassa vapaana liikkuvuutena ja EU tarjoaa Suomelle vaikuttamiskanavan globaaleihin kysymyksiin. Silti EU:n toimintaa pitää parantaa ja tehdä siitä nykyistä sosiaalisempi, vahvempi taloudeltaan ja läheisempi kansalaisille.

Seuraavassa tiivistelmää osaamista koskevista Akavan tavoitteista:

  • Osaaminen, luovuus ja innovaatiot ovat keskeisiä keinoja työllistymisen ja EU:n kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämä edellyttää EU:n budjetista riittävää osuutta tutkimukselle ja koulutukselle, panostuksia osaamisen laadun kehittämiseen ja huippulaadusta palkitsemista.
  • EU:n monivuotisen budjetin rakenteiden uudistaminen ei onnistunut. Budjetin tutkimus- ja koulutusmäärärahojen osuutta on saatava kasvatettua olennaisesti.
  • Tutkimus- ja koulutusohjelmien sekä rakennerahastojen kansallisen toimeenpanon ja niissä käytettävien rahoituksen kriteerien tulee luoda vahva yhteys kansallisiin tavoitteisiin ja rahoitukseen.
  • OECD:n ja EU:n välistä yhteistyötä on tiivistettävä koulutuksen laadun kehittämiseksi, opettajuuden vahvistamiseksi ja myös vastavalmistuneiden korkeasti koulutettujen tarpeet huomioon ottavan nuorisotakuun luomiseksi.

Lisätietoja: http://www.akava.fi/akava/tavoiteohjelmat/eu-vaalitavoitteet

  • Painetussa lehdessä sivu 32

ACATIIMI 4/14 tulosta | sulje ikkuna