4/14

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 4.4.2014

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat tapaamiset ja tilaisuudet: OY:n johdon tapaaminen, TTY:n johdon tapaaminen, TaY:n johdon tapaaminen, Sivistan edustajien tapaaminen, OKM:n keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä, yliopistokeskuskierros.
  • Hyväksyi liiton vuosikertomuksen 2013 ja päätti saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi.
  • Käsitteli valtion kehysbudjettia yliopistojen ja tutkimuksen kannalta.
  • Käsitteli yliopistojen ja tutkimuslaitosten YT-tilannetta.
  • Sai raportin professorikunnan uudistumista ja rekrytointia käsittelevästä Suomen Akatemian järjestämästä työpajasta. Työpaja oli osa Tieteen tila 2014 -prosessia.
  • Asetti vaalitoimikunnan valmistelemaan vuonna 2014 suoritettavia liiton luottamushenkilövaaleja. Nimesi vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valtuuston puheenjohtaja Eero Puolanne (HY) sekä jäseniksi hallituksen jäsen Rainer Huopalahti (TY) ja valtuuston jäsen Hannele Wallenius (Aalto).
  • Keskusteli Suomen Akatemiaan perustettavan strategisen rahoituksen neuvoston ehdokkaista.

  YLL:n hallitus 4.4.2014

  • Hallitus merkitsi tiedoksi uuden sopimuksen, Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen 1.4.2014– 31.1.2017.
  • Sai selvityksen työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yhteisten työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmien työskentelystä.
  • Koulutuspoliittisissa asioissa käsiteltiin kehysriihessä esille tulleita yliopistoja koskevia asioita; yliopistoindeksi puolitetaan, perusrahoitusta vähennetään vuosina 2015–2019, korkeakoulujen hakijasuman purkuun on varattu lisäpaikkoja ja lisärahaa vuosille 2014–2016.
  • Merkittiin tiedoksi OAJ:n ja YLL:n yliopistokierros Åbo Akademissa.
  • Käytiin keskustelua henkilöstön kuulumisista eri yliopistoissa. Henkilöstöpolitiikka on eri yliopistoissa erilaista, mutta yhteistä on tiukka talous ja työn kuormittavuuden nouseminen. Tästä kuultiin lukuisia esimerkkejä. Hallituksen jäsenet saivat evästyksiä ja neuvoja yhdistyksen toimintaa varten.
  • Hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös liittokokoukselle 9.5.2014 esitettäväksi.
  • Merkitsi tiedoksi OAJ:n valtuustovaalien tuloksen. OAJ:n valtuustoon kaudeksi 2014–2016 valittiin YLL:n edustajiksi Erja Kosonen, Pia Mänttäri ja Vesa-Matti Sarenius. Varavaltuutetuiksi valittiin Karita Katto, Hans-Joachim Schulze ja Heli Katajamäki.
  • Painetussa lehdessä sivu 46