4/14

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Opettajien työttömyyskassan verkkopalvelu Openetti on uudistunut

  Openetti on turvallinen tapa hakea Opettajien työttömyyskassan maksamia etuuksia sähköisesti. Lisäksi Openetti tarjoaa suojatun kanavan lähettää kassalle viestejä ja kysymyksiä. Openetin kautta on mahdollista lähettää ansiopäivärahahakemuksia ja vuorottelukorvaushakemuksia sekä etuuden hakemisen alkaessa että hakemisen jatkuessa. Palvelun kautta voi lähettää myös tietoa muuttuneesta tilanteesta.

  Hakemukseen on mahdollista liittää tarvittavia selvityksiä ja todistuksia kuten esimerkiksi palkkalaskelma. Omana toimintonaan on myös mahdollisuus lähettää pelkkiä liitteitä kun täydennät hakemustasi.

  Hakemusten lisäksi Openetissä on mahdollista lähettää viestejä ja kysymyksiä kassalle vastattavaksi. Openetissä voi tehdä myös muutosehdotuksia, joilla saa päivitettyä esimerkiksi muuttuneen osoitetiedon ja nykyisin myös tilinumeron työttömyyskassan tietoihin. Viesteihin vastataan viimeistään kolmen työpäivän sisällä viestin saapumisesta.

  Openetissä voit tarkistaa myös omia tietojasi. Palvelussa näet esimerkiksi ennakonpidätyksessä käytettävät verotiedot. Kun käytät uudistettua Openettiä, kannattaa tarkistaa seuraavat kohdat:

  • Omat yhteystiedot-osio, jossa voit päivittää viestintään ja sähköpostimuistutuksiin liittyvät palvelutavat
  • Viestintä-osio, jossa voit valita sähköiset tiedoksiannot esimerkiksi lisäselvityspyyntöihin.

  Varsinaisten etuuksia koskevien päätöksien tiedoksianto vain sähköisesti ei edelleenkään ole mahdollista lainsäädännöstä johtuvista syistä.

  Työttömyyskassan verkkosivuilla on ohje Openetin käyttöön.

  Marjaana Maisonlahti
  Kassanjohtaja
  www.opetk.fi

  • Painetussa lehdessä sivu 45