ACATIIMI 4/16 tulosta | sulje ikkuna

Aallossa jo 50 PoP-nimikettä

Professor of Practice ei ole professori, Professoriliitto korostaa.

Anssi Vanjoki professoriksi Lappeenrantaan (Digitoday 27.3.2013). Professori Vanjoki: Yle on avattava kilpailulle. (Iltalehti 7.12.2015) Työryhmää johtaa Anssi Vanjoki, joka toimii nykyään professorina Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa (Taloussanomat 3.8.2015).

Nokian langattomien palveluiden entinen johtaja Anssi Vanjoki on edelleen kiireinen mies, joka tekee töitä Lappeenrannan yliopistosta, toimii useiden yrityksen hallituksissa ja konsultointipalveluyrityksen toimitusjohtaja. Viime vuonna hän veti työryhmää, joka selvitti Yleisradion asemaa.

Professori Vanjoki ei kuitenkaan ole. Opintonsa aikanaan maisteritasolle jättänyt Vanjoki toimii Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa työelämäprofessorina, niin sanotussa Professor of Practice tehtävässä. Mediassa ja arkipuheessa pitkä titteli lyhentyy kuitenkin pelkäksi professoriksi.

Vanjoelle itselleen tämä ei ole ongelma.

- Käyntikortissa lukee Professor of Practice, mutta professoriksi se käytännössä lyhenee. Mutta aika lailla samaa työtä minä teen kuin muutkin professorit, Vanjoki toteaa.

Liitto: vain professori on professori

Professoriliitossa asia nähdään toisin. Liiton mukaan professorijohdannaista nimikettä, kuten Professor of Practice tai assistant professor tai associate professor, ei tulisi lyhentää professoriksi.

- Meidän kantamme on, että professoreja ovat ainoastaan yliopistolain mukaiset professorit, toteaa Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri.

Professor of Practice ei myöskään kelpaa Professoriliiton jäseneksi. Näin ei kelpaa myöskään tenure trackin alimmalla portaalla oleva assistant professor. Associate professor sen sijaan hyväksytään liittoon.

Tilannetta sekoittaa vielä se, että muutamissa tutkimuslaitoksissa toimii professoreita, ja professori on myös arvonimi. Hämerin mukaan heidän kohdallaan sekaannuksen riski on kuitenkin pieni.

- Sen sijaan Professor of Practice -tehtävään päästäkseen ei tarvitse käydä läpi samanlaista arviointia kuin professuuriin. Ei ole hyvä, että tällainen henkilö esiintyy professorin arvovallalla.

Määräaikaisia PoP-nimityksiä

Professor of Practice -nimike on Suomen yliopistomaailmassa melko uusi. Aalto-yliopistossa ensimmäiset PoPit tulivat uuden yliopiston myötä vuonna 2010. Tällä hetkellä yliopistossa noin 50 Professor of Practice -tittelillä olevaa henkilöä, kertoo Aallon henkilöstöjohtaja Tiia Tuomi.

- Kaikki Aallon Professor of Practice -tehtävät ovat määräaikaisia. Tenure track -urapolulla professoreita Aallossa on noin 370. Heistä kaikki eivät ole vakituisia professoreita, vaan osa on määräaikaisissa assistant ja associate professor -tehtävässä.

Valtaosa Aallon PoPeista on taiteiden ja muotoilun alalla, joissa henkilöiden työurat vuorottelevat usein taiteen ja yliopistotyön välillä.

- Tyypillisesti henkilö toimii PoPina yhden kauden kerrallaan ja siirtyy taas tekemään oman alansa töitä. Esimerkiksi elokuvapuolella meillä on tällaista toimintaa.

Tuomen mukaan Aallossa PoPeja käytetään erityisesti uusilla aloilla ja suuntauksilla, joille ei vielä ole perustettu professuuria. Periaatteessa hakukriteerit ovat samat kuin vakituiseen tehtävään valituilla professoreilla.

- Pitää olla väitellyt tai omata vertailukelpoiset taiteelliset ansiot. Asiantuntijaraati vahvistaa aina nimityksen.

Pysyvään Professor of Practice -tehtävään, jossa määräaikaisten tehtävänhaltijoiden on tarkoitus seurata toistaan, tarvitaan rehtorin päätös, aivan samoin kuin professuuriinkin. Määräaikaisia PoP-pestejä voidaan perustaa koulujen tasolla.

- Tässä tavoitellaan ketterämpää prosessia, esimerkiksi uusille aloille, Tuomi sanoo.

PoP täydentää akateemisuutta

Aalto-yliopiston Professoriliiton osaston puheenjohtaja Jorma Skyttä ei pidä Professor of Practice tehtävien yleistymistä ongelmana.

- En näe asiaa problemaattisena. Hakuprosessi asiantuntijamenettelyineen on vastaava kuin varsinaisilla professoreillakin, ja talon vakituiset professorit ovat tiivisti ja riittävällä painoarvolla mukana päätöksenteon kaikissa vaiheissa.

Mitä Professor of Practice sitten tekee? Lappeenrannan Anssi Vanjoen mukaan hänen työnsä on lähellä muiden professorien työtä: opetusta ja tutkimushankkeita. Keskeisenä osana on myös yliopiston ja yritysmaailman välisen tiedon kulku.

- Pyrin auttamaan suuntaamaan tutkintoja niin, että valmistuneille olisi työmarkkinoilla valmistuttuaan oikeat valmiudet ja osaaminen.

Tohtorin tutkinnon puutetta hän ei näe ongelmana.

- Olen kuitenkin ollut 35 vuotta yrityselämässä, kyllä sieltäkin aika paljon tietoa ja kokemusta kertynyt.

PoP-nimitysten rooli on kuitenkin vain täydentävä. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa PoPeja on tällä hetkellä kaksi kappaletta.

- Kyllä yliopistojen ytimen täytyy edelleen olla jyrkässä akateemisuudessa. Me muut olemme sitten siinä avuksi, Vanjoki myöntää.

teksti Juha Merimaa


Kuka on emeritus?

Kun professori jää eläkkeelle hän voi edelleen käyttää professorin titteliä. Toisaalta eläkeläisestä voidaan käyttää myös nimitystä professori emeritus tai emerita. Suomenkielisessä viestinnässä voidaan käyttää myös yhdyssanamuotoa emerita- emeritusprofessori.

Kumpi näistä sitten on oikein? Helsingin yliopisto kutsuu virallisessa viestinnässään myös eläkeläisiä professoreiksi, mutta ohjeistaa, että emeritusmuoto on paikallaan sekaannusten välttämiseksi, erityisesti tilanteessa joissa mainitaan myös oppituoli. Näin eläkeläinen ei mene sekaisin oppituolin nykyisen haltijan kanssa.

Emeritus tai emerita on tavallaan myös tavallista professoria hienompi titteli. Se tarkoittaa käännettynä täysinpalvellutta, eikä sitä voi käyttää määräaikaista professuuria hoitanut, Professor of Practice tai professorin arvonimen saanut. Se on varattu vain oppituolistaan eläköityneille.


  • Painetussa lehdessä sivu 8

ACATIIMI 4/16 tulosta | sulje ikkuna