4/16

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 1.4.2016

  • Merkitsi tiedoksi seuraavatsidosryhmätapaamiset: Oulun yliopiston johto, Taide-yliopiston johto, opetus- ja kulttuuriministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo.
  • Hyväksyi vuoden 2015 vuosikertomuksen ja päätti saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi.
  • Käsitteli ajankohtaista työmarkkinatilannetta.
  • Käsitteli Sivistystyönantajien ohjeistusta tekijänoikeuksien siirtämisestä ja piti ohjeistusta ongelmallisena.
  • Valtuutti työvaliokunnan valmistelemaan liiton lausuntoja korkeakoulujen kieltenopetuksen yhteistyön edistämisestä ja yliopistojen rahoitusmallia koskevista asetusmuutoksista.

  YLL:n hallitus 1.4. 2016

  • Keskusteli kilpailukykysopimuksesta ja erityisesti vaateesta lisätä vuosittaista työaikaa 24 tunnilla sekä paikallisesta sopimisesta.
  • Päätti lausua lakimuutoksesta, jolla pyritään edistämään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen yhteistyötä. Kieli- ja viestintätaidot ovat asiantuntijuutta ja osa tutkintoa. Vastuun opetussisällöistä ja opetuksen järjestelystä on säilyttävä tutkinnon myöntävällä korkeakoululla. Todettiin lakiesityksen olevan puutteellinen henkilöstövaikutusten arvioinnin osalta.
  • Keskusteli yliopistolakiuudistuksen arvioinnista ja tulossa olevasta kansallisesta työpajasta.
  • Keskusteli muutoksista yliopistojen rahanjakomalliin. Erityisesti pantiin merkille strategiarahoituksen osuuden kasvattaminen edelleen.
  • Päätti liittokokoukselle esitettävästä tilinpäätöksestä ja muista asiakirjoista.
  • Painetussa lehdessä sivu 50