Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 13.4.2018

 • Sai selvityksen Korkeakouluvision 2030 tiekarttatyöskentelystä.
 • Sai selvityksen YLL:n ja OAJ :n ammatilliset opettajat OAO :n amk-ryhmän yhteisestä seminaarista.
 • Allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti hallituksen esityksistä liittokokoukselle 4.5.
 • Merkitsi tiedoksi OAJ :n valtuustovaalitulokset. YLL:n vaalipiiristä varsinaisiksi valtuutetuiksi valittiin Erja Kosonen, Inkeri Ruokonen sekä Heli Ketovuori ja varavaltuutetuiksi Outi Ylitapio-Mäntylä, Karita Katto ja Mirkka Ali-Laurila.
 • Päätti osallistumisesta pohjoismaisten yliopistojärjestöjen Nordiskt möte -seminaariin Turussa 28.–30.5.2018.

YLL:n hallitus 4.5.2018

 • Sai selvityksen YLL:n tiedepoliittisen työryhmän työskentelystä.
 • Käsitteli TES:n mukaisten työryhmien työskentelyä.
 • Käsitteli Korkeakouluvision työryhmien työskentelyä ja keskusteli yliopistojen rahoitusmallin muutostarpeista. YLL ja OAJ haluavat erityisesti koulutukseen perustuvaan rahoitusosuuteen laadullisia mittareita.
 • Päätti myöntää Yliopistopäivillä 2018 Yliopisto-opetuksen kehittämisstipendin.
 • Merkitsi tiedoksi YLL:n kotisivun yll.fi uudistuksen.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 4.5.2018

 • Keskusteli Akavan teemaohjelmista ja apurahansaajien terveydenhuollosta.
 • Sai selvityksen yliopistosektorin ajankohtaisista asioista ja palkkausjärjestelmätyöryhmän tilanteesta.
 • Analysoi kehysriihen tuloksia ja niistä käytyä keskustelua.
 • Keskusteli yliopistopoliittisesta ohjelmasta ja vaalivaikuttamisesta.
 • Arvioi Eurodoc-konferenssia ja -kokousta.
 • Pohti kevätseminaarin ja kevätliittokokouksen onnistumista.
 • Päätti myöntää toiminta-avustusta kahdeksalle jäsenyhdistykselle.
 • Valitsi Vuoden tieteentekijän valintaa valmistelevan esiraadin.
 • Päätti osallistua Dare to Learn -tapahtumaan Akavan kanssa.

Professoriliiton hallitus 4.5.2018

 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: OY :n rehtori, OKM:n kansliapäällikkö, SA :n pääjohtaja, Unifin toiminnanjohtaja, kansanedustaja Marisanna Jarva.
 • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.
 • Sai selvitykset HERSC :n ja ETUCE:n kokouksista. Jälkimmäinen kokous käsitteli tekijänoikeuksia.
 • Käsitteli liiton vaali- ja hallitusohjelmatavoitteita.
 • Hyväksyi liiton ohjeistuksen professorin reilusta vakinaistamispolusta.


Painetussa lehdessä sivu 58